Shoppa Components Overview

  • Company Size > 0-10
  • Posted Jobs 1
  • Viewed 0
  • Founded Since
  • Sectors Bán hàng Tiêu dùng nhanh, Thương Mại Điện Tử,

Company Description

Shoppa là nền tảng trực tuyến đầu tiên hỗ trợ chị em phụ nữ khởi nghiệp, mang đến sản phẩm đa dạng, chất lượng với mức giá hấp dẫn tới hơn 60 triệu người dùng khu vực nông thôn và thành thị tuyến dưới.

Đối với cộng đồng, chúng tôi trao tay những sản phẩm tiêu dùng hàng ngày đa dạng, chất lượng và tiết kiệm. Với phương châm mang tới một Siêu thị trên bàn tay, nguồn gốc sản phẩm của Shoppa được đảm bảo bởi những nhãn hàng uy tín như P&G, Tường An, Ajinomoto, PepsiCo, v.v... Người dùng ứng dụng Shoppa có thể mua hàng ngay trên webstore, hoặc có thể đăng ký trở thành người bán hàng chỉ với tối thiểu 800,000 VNĐ/đơn hàng.

Đối với nhãn hàng, chúng tôi đem đến giải pháp rút gọn quãng đường vận chuyển, đem sản phẩm đến tận tay người tiêu dùng và quản lý dữ liệu đến từng người tiêu dùng sản phẩm. Điều này giúp cho nhãn hàng có thể lắng nghe và điều chỉnh sản phẩm, đáp ứng nhu cầu của người dùng tốt hơn bất kỳ kênh bán hàng nào khác.

Office Photos

Active Jobs From Shoppa