XÍ NGHIỆP CƠ GIỚI NÔNG NGHIỆP AN KHÊ Tuyển dụng mới nhất

XÍ NGHIỆP CƠ GIỚI NÔNG NGHIỆP AN KHÊ

Add a review
  • Share:

XÍ NGHIỆP CƠ GIỚI NÔNG NGHIỆP AN KHÊ Components Overview

  • Company Size >
  • Posted Jobs 0
  • Viewed 0
  • Founded Since
  • Sectors Bất động sản,

Company Description

 XÍ NGHIỆP CƠ GIỚI NÔNG NGHIỆP AN KHÊ TRỰC THUỘC CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG QUẢNG NGÃI THỰC HIỆN CƠ GIỚI HÓA TRONG CANH TÁC MÍA.

Office Photos

Active Jobs From XÍ NGHIỆP CƠ GIỚI NÔNG NGHIỆP AN KHÊ