Vin University Components Overview

  • Company Size >
  • Posted Jobs 1
  • Viewed 22
  • Founded Since
  • Sectors Dịch vụ an ninh ,

Company Description

Trường Đại hoc VinUni là trường Đại học tư thục phi lợi nhuận đầu tiên tại Việt Nam, được xây dựng theo các chuẩn mực quốc tế, tích hợp các mô hình tinh hoa nhất của giáo dục Đại học toàn cầu với mục tiêu tạo ra đột phá trong chất lượng giáo dục Đại học Việt Nam và đạt đẳng cấp thế giới.

Office Photos

Active Jobs From Vin University