Vietlish Co-spaces Tuyển dụng mới nhất

Vietlish Co-spaces

Add a review
  • Share:

Vietlish Co-spaces Components Overview

  • Company Size > 10-50
  • Posted Jobs 1
  • Viewed 0
  • Founded Since 2017
  • Sectors Giáo dục/Đào tạo/Thư viện ,

Company Description

Được thành lập vào năm 2017, Vietlish Co-spaces đã nghiên cứu và phát triển khoa học ứng dụng về ngôn ngữ, huấn luyện quản lý nghề nghiệp và phát triển lãnh đạo thông qua các hội thảo mang tính trải nghiệm cao và các chương trình đào tạo (bao gồm cả ngôn ngữ).

Office Photos

Active Jobs From Vietlish Co-spaces