VIETBANK Tuyển dụng mới nhất

VIETBANK

Add a review
  • Share:

VIETBANK Components Overview

  • Company Size >
  • Posted Jobs 0
  • Viewed 0
  • Founded Since
  • Sectors Bán hàng Tiêu dùng nhanh,

Company Description

Ngân hàng Việt Nam Thương Tín (VIETBANK) bắt đầu mở rộng phạm vi và địa bàn hoạt động từ tháng 2 năm 2009. Đến nay, VIETBANK đã có 90 đơn vị trên toàn quốc, tổng số nhân viên là 1500 người. VIETBANK xác định nguồn nhân lực chuyên môn cao, giàu kinh nghiệm, nhiệt tình là nền tảng cho sự phát triển bền vững. Tất cả nhân viên VIETBANK được tạo điều kiện để phát triển toàn diện, được đào tạo chuyên môn và được hưởng chế độ đãi ngộ thoả đáng với năng lực đóng góp. Nay, VIETBANK mong muốn tuyển dụng các ứng viên năng động, quyết đoán, chấp nhận thử thách để phát triển bản thân và góp phần vào sự phát triển bền vững của Vietbank.

Office Photos

Active Jobs From VIETBANK