Văn phòng Ban quản lý dự án Hệ thống giải trình và truy xuất Nguồn gốc Gỗ HAWA DDS Tuyển dụng mới nhất

Văn phòng Ban quản lý dự án Hệ thống giải trình và truy xuất Nguồn gốc Gỗ HAWA DDS

Add a review
  • Share:

Văn phòng Ban quản lý dự án Hệ thống giải trình và truy xuất Nguồn gốc Gỗ HAWA DDS Components Overview

  • Company Size >
  • Posted Jobs 2
  • Viewed 44
  • Founded Since
  • Sectors Bất động sản,

Company Description

 HAWA DDS là một dự án được tài trợ bởi chương trình FAO-EU FLEGT từ nguồn ngân sách Hỗ trợ Trực tiếp nhằm phát triển một nền tảng Hệ thống Giải trình và Truy xuất nguồn gốc Gỗ Hợp tự nguyện ở cấp độ hiệp hội để giúp cho các doanh nghiệp SX đồ gỗ Việt Nam chứng minh tính hợp pháp của nguồn gốc các loại gỗ được sử dụng

Office Photos

Active Jobs From Văn phòng Ban quản lý dự án Hệ thống giải trình và truy xuất Nguồn gốc Gỗ HAWA DDS