maro-news
Image
maro-news
Follow US:
Quick Search
MARKETING - TRUYỀN THÔNG

Việc làm Nhân sự

Việc làm Nhân sự

Công ty săn đầu người HRchannels tuyển dụng:

 1. Trưởng Phòng HCNS (Sản Xuất) - $700 - Hà Nội:
  http://hrchannels.com/Truong-Phong-HCNS-San-Xuat,-$700,-LH3560-jd71159.aspx

 2. Recruitment Assistant Manager (Manufacturing) - $1400 - Hải Phòng:
  http://hrchannels.com/Recruitment-Assistant-Manager-Manufacturing,-$1400,-LH3358-jd69794.aspx

 3. Recruitment Supervisor| Giám Sát Tuyển Dụng (Sản Xuất) - $1200 - Long An:
  http://hrchannels.com/Recruitment-Supervisor%7C-Giam-Sat-Tuyen-Dung-San-Xuat,-$1200,-T3475-jd70278.aspx

 4. HR & ADM Manager (Japanese N2) - $1600 - TP.Hồ Chí Minh:
  http://hrchannels.com/HR-ADM-Manager-Japanese-N2,-$1600,-LH3059-jd67794.aspx

 5. HR Manager (Manufacturing) - $1400 - Biên Hòa:
  http://hrchannels.com/HR-Manager-Manufacturing,-$1400,-LH3393-jd69884.aspx

 6. HR Manager | Trưởng Phòng Nhân Sự (Sản Xuất) - $1200 - Nam Định:
  http://hrchannels.com/HR-Manager-%7C-Truong-Phong-Nhan-Su-San-Xuat,-$1200,-LH4988-jd81932.aspx

 7. Recruitment Officer | Chuyên Viên Tuyển Dụng (May Mặc) - $1300 - Tây Ninh:
  http://hrchannels.com/Recruitment-Officer-%7C-Chuyen-Vien-Tuyen-Dung-May-Mac,-$1300,-T4976-jd81893.aspx

 8. Những việc làm hấp dẫn

  Sales Engineer

  Hà nội

  Kỹ Sư Ứng Dụng

  TP.HCM, Bình Dương , Đồng Nai Viễn Thông / Điện tử, Điện/HVAC/MEP

  Senior Sales Manager

  Hà nội, Bắc Ninh, Hưng Yên Bán hàng kỹ thuật, Bán hàng (Khác), Điện/HVAC/MEP

  Chuyên Viên Tuyển Dụng (Tiếng Trung) - $600 - Bắc Ninh:
  http://hrchannels.com/Chuyen-Vien-Tuyen-Dung-Tieng-Trung,-$600,-LH4935-jd81651.aspx

 9. Human Resource Staff | Nhân Viên Nhân Sự (Sản Xuất) - $800 - Hà Nội: 
  http://hrchannels.com/Human-Resource-Staff-%7C-Nhan-Vien-Nhan-Su-San-Xuat,-$800,-BH4937-jd81653.aspx

 10. Nhân Viên Tuyển Dụng (Sản Xuất) - $500 - Hải Phòng:
  http://hrchannels.com/Nhan-Vien-Tuyen-Dung-San-Xuat,-$500,-LH4917-jd81517.aspx

 11. HR Manager - $3.000 +++ - Phú Thọ:
  http://hrchannels.com/Employer/AllDetailAjob.aspx?Postingid=63755

 12. General Administration Staff | Nhân Viên Hành Chính (Sản Xuất) - $500 - Binh Duong: http://www.hrchannels.com/Employer/AllDetailAjob.aspx?Postingid=80893

 13. HR & GA Deputy Manager | Phó Phòng Hành Chính Nhân Sự - $1300 - Hà Nội: http://hrchannels.com/Employer/AllDetailAjob.aspx?Postingid=80397

 14. HR & GA Assistant Manager | Trợ Lý Trưởng Phòng Hành Chính Nhân Sự - $1100: http://hrchannels.com/Employer/AllDetailAjob.aspx?Postingid=80397

 15. Senior Human Resource Recruiter | Chuyên Viên Tuyển Dụng - $1000 -  Hà Nội: http://hrchannels.com/Employer/AllDetailAjob.aspx?Postingid=80329

 16. General Administrative Team Leader | Trưởng Nhóm Hành Chính (Sản Xuất0 - $750 - Bắc Ninh: http://hrchannels.com/Employer/AllDetailAjob.aspx?Postingid=79829

 17. Admin & HR Director |Giám Đốc Hành Chính Nhân Sự (Sản Xuất) - $4000 - Hà Nội: http://www.hrchannels.com/Employer/AllDetailAjob.aspx?Postingid=79457

 18. Recruitment Manager | Trưởng Phòng Tuyển Dụng (F&B) - $1500 - HCM: http://hrchannels.com/Employer/AllDetailAjob.aspx?Postingid=79229

 19. Recruitment Manager | Trưởng Phòng Tuyển Dụng (Dịch Vụ) - $1300 - Đà Nẵng: http://hrchannels.com/Employer/AllDetailAjob.aspx?Postingid=78245

 20. HR Manager | Trưởng Phòng Hành Chính Nhân Sự (Tiếng Hàn) - $1500 - Vĩnh Phúc: http://hrchannels.com/Employer/AllDetailAjob.aspx?Postingid=78545

 21. Training And Recruitment Assistant Manager | Phó Phòng Tuyển Dụng Và Đào Tạo (Sản Xuất) - $1300 - Bình Dương: http://hrchannels.com/Employer/AllDetailAjob.aspx?Postingid=78228

 22. HR Manager | Trưởng Phòng Nhân Sự (Sản Xuất) - $700 - Vũng Tàu: http://hrchannels.com/Employer/AllDetailAjob.aspx?Postingid=78353

 23. Recruitment Manager | Trưởng Phòng Tuyển Dụng (Dịch Vụ) - $1300 - Đà Nẵng: http://hrchannels.com/Employer/AllDetailAjob.aspx?Postingid=78245

 24. Senior Recruiter | Chuyên Viên Tuyển Dụng (May Mặc) - Lương Thỏa Thuận - Hà Nội: http://hrchannels.com/Employer/AllDetailAjob.aspx?Postingid=77962
 25. Human Resource Director | Giám Đốc Điều Hành Nhân Sự (Sản Xuất) - Lương Thỏa Thuận - Thái Bình: http://hrchannels.com/Employer/AllDetailAjob.aspx?Postingid=78100

 26.  Administration Manager | Trưởng Phòng Hành Chính (May Mặc) - $1500 - Nam Định: http://hrchannels.com/Employer/AllDetailAjob.aspx?Postingid=76640
 27.  HR Leader/Manager | Trưởng Nhóm/Trưởng Phòng Nhân Sự - $700 - Hà Nội: http://hrchannels.com/Employer/AllDetailAjob.aspx?Postingid=76294
 28. Nhân Viên Nhân Sự (Tiếng Nhật N4) - $700 - Hưng Yên: http://hrchannels.com/employer/AllDetailAjob.aspx?Postingid=76557
 29. Accounting Leader | Trưởng Nhóm Kế Toán - $800 - Hà Nam: http://hrchannels.com/Employer/AllDetailAjob.aspx?Postingid=76287
 30.  Nhân Viên Hành Chính Nhân Sự - $1300 - Hưng Yên: http://hrchannels.com/Employer/AllDetailAjob.aspx?Postingid=7625
 31. HR Manager | Trưởng Phòng Nhân Sự (Sản Xuất) - $2000 - Bắc Giang: http://hrchannels.com/Employer/AllDetailAjob.aspx?Postingid=76204 
 32.  Nhân Viên Hành Chính (Sản Xuất, Tiếng Nhật N3) - $900 - Hòa Bình: http://hrchannels.com/Employer/AllDetailAjob.aspx?Postingid=76212
 33. HR Director | Giám Đốc Nhân Sự - $5000 - HN: http://hrchannels.com/Employer/AllDetailAjob.aspx?Postingid=75943
 34.   HR Supervisor | Giám Sát Nhân Sự - $1200 - Long An: http://hrchannels.com/Employer/AllDetailAjob.aspx?Postingid=75922

Contact:

Hotline: 08.3636.1080 (Ms.Hương)

Email: tuyendung@hrchannels.com


HRchannels

HRchannels

HRchannels là nền tảng tuyển dụng và thu hút nhân sự cấp cao hàng đầu tại Việt Nam. Với hơn 12 năm kinh nghiệm tuyển dụng nhân sự cấp cao. Chúng tôi là công ty headhunter hàng đầu ở Việt Nam.