maro-news
Image
maro-news
Follow US:
Quick Search
Marketing - Truyền Thông

Việc làm Kế toán

Việc làm Kế toán

HeadhunterVietNam HRchannels tuyển dụng việc làm Kế toán:

1. Costing Staff | Kế Toán Giá Thành (Sản Xuất) - $1100 - Đồng Nai:
http://hrchannels.com/Costing-Staff-%7C-Ke-Toan-Gia-Thanh-San-Xuat,
-$1100,-5017-jd82175.aspx

2. Key Account Manager (Aqua Feed) - $1800++ - Biên Hoà
http://hrchannels.com/Key-Account-Manager-Aqua-Feed,-$1800,-MT4074-jd75428.aspx

3. General Accountant | Kế Toán Tổng Hợp (Sản Xuất) - $1000 - Hải Dương:
http://hrchannels.com/General-Accountant-%7C-Ke-Toan-Tong-Hop-San-Xuat,
-$1000,-Y4958-jd81772.aspx

+ Tuyển dụng kế toán tại Hà Nội:

1. General Accountant | Kế Toán Tổng Hợp (Trading) - $1000 - Hà Nội:
http://hrchannels.com/Employer/AllDetailAjob.aspx?Postingid=81161
2. Tax Accountant | Kế Toán Thuế (Xây dựng) - $1200: 
http://hrchannels.com/Employer/AllDetailAjob.aspx?Postingid=81067
3. Accounting Staff | Nhân Viên Kế Toán (Sản Xuất,) - $450:
http://hrchannels.com/Employer/AllDetailAjob.aspx?Postingid=79305
4. Kế Toán Tổng Hợp - $700 
http://hrchannels.com/Ke-Toan-Tong-Hop-Nam,-$700,-TN3882-jd72935.aspx
5. Nhân Viên Kế Toán -  $1200 
http://hrchannels.com/Nhan-Vien-Ke-Toan-Tieng-Trung,-$1000,-CH1122-jd69446.aspx
6 Kế Toán Tổng Hợp - $1000
http://hrchannels.com/Ke-Toan-Tong-Hop-San-Xuat,-$1000,-C3313-jd69186.aspx

+ Tuyển dụng kế toán tại TP.HCM

1. Sale Admin Cum Temporary Accountant | Nhân Viên Kinh Doanh Kiêm Kế Toán - $500 
http://hrchannels.com/Sale-Admin-Cum-Temporary-Accountant-%7C-Nhan-Vien-
Kinh-Doanh-Kiem-Ke-Toan-San-Xuat,-$500,-TP4086-jd75489.aspx

2. Nhân Viên Kế Toán - $600
http://hrchannels.com/Employer/AllDetailAjob.aspx?Postingid=71563

Contact:

Những việc làm hấp dẫn

Tổ Trưởng Tổ Sơn

TP.HCM, Bình Dương , Đồng Nai Cơ khí/ Máy móc, Đồ gỗ/Nội thất , Sản Xuất

Service Manager (CNC machine)

Hà nội, TP.HCM, Bình Dương Cơ khí/ Máy móc, Dịch vụ khách hàng , Viễn Thông / Điện tử

NHÂN VIÊN LOGISTICS

Quảng Ngãi Xuất nhập khẩu

Hotline: 08 3636 1080

Email: tuyendung@hrchannels.com

Xem thêm các vị trí kế toán khác tại đây

dich-vu-headhunter


HRchannels

HRchannels

HRchannels là nền tảng tuyển dụng và thu hút nhân sự cấp cao hàng đầu tại Việt Nam. Với hơn 12 năm kinh nghiệm tuyển dụng nhân sự cấp cao. Chúng tôi là công ty headhunter hàng đầu ở Việt Nam.