maro-news
Image
maro-news
Follow US:
Quick Search
MARKETING - TRUYỀN THÔNG

Việc làm Kế toán Toàn quốc tại www.HRchannels.com

Việc làm Kế toán Toàn quốc tại www.HRchannels.com

TIN TUYỂN DỤNG 
#Headhunter HRChannels hiện đang tuyển dụng các nhân sự cấp cao tại www.HRChannels.com
#Accounting&FinanceManager

#Phóphòngtàichính

#Trưởng phòng thuế
Ứng viên quan tâm vui lòng liên hệ:

Hotline: 012 3636 1080
Email: trang.nghiem@hrchannels.com

Link job chi tiết: http://hrchannels.com/AllDesplaySearch.aspx?keyword=&catid=23&postwithinid=11&careerlevelid=-1&full=True&part=True&contractor=True&itern=True&stateid=-1&countryid=1&sch=adv

dich-vu=headhunter


HRchannels

HRchannels

HRchannels là nền tảng tuyển dụng và thu hút nhân sự cấp cao hàng đầu tại Việt Nam. Với hơn 12 năm kinh nghiệm tuyển dụng nhân sự cấp cao. Chúng tôi là công ty headhunter hàng đầu ở Việt Nam.