maro-news
Image
maro-news
Follow US:
Quick Search
MARKETING - TRUYỀN THÔNG

Việc làm Finance & Accounting Job tại www.HRchannels.com

Việc làm Finance & Accounting Job tại www.HRchannels.com

#Headhunter HRchannels tuyển dụng Việc làm Finance & Accounting:

  1. Chief Finance Officer | Giám Đốc Tài Chính (Thương Mại) - $2500 - Hà Nội:
    http://hrchannels.com/Chief-Finance-Officer-%7C-Giam-Doc-Tai-Chinh-Thuong-Mai,-$2500,-TN4930-jd81636.aspx

  2. Finance Administrator|Admin Tài Chính (Tiếng Trung) -Điện Tử - $750 - Bắc Ninh:
    http://hrchannels.com/Employer/AllDetailAjob.aspx?Postingid=79614
     

 

 

 

TIN TUYỂN DỤNG 
#Headhunter HRChannels hiện đang tuyển dụng các nhân sự cấp cao tại www.HRChannels.com
#Accounting&FinanceManager

#Kếtoántrưởng
Ứng viên quan tâm vui lòng liên hệ:

Những việc làm hấp dẫn

Sales Staff

TP.HCM, Bình Dương , Đồng Nai Bán hàng kỹ thuật, Điện/HVAC/MEP

Safety Manager

TP.HCM, Vũng Tàu, Đồng Nai Hóa chất/Sinh hóa, Môi trường/Xử lý chất thải , Sản Xuất

Hotline: 012 3636 1080
Email: trang.nghiem@hrchannels.com

Link Job chi tiết: http://hrchannels.com/AllDesplaySearch.aspx?keyword=k%E1%BA%BF%20to%C3%A1n%20tr%C6%B0%E1%BB%9Fng&catid=-1&postwithinid=11&careerlevelid=-1&full=True&part=True&contractor=True&itern=True&stateid=-1&countryid=1&sch=adv

dich-vu-headhunter


HRchannels

HRchannels

HRchannels là nền tảng tuyển dụng và thu hút nhân sự cấp cao hàng đầu tại Việt Nam. Với hơn 12 năm kinh nghiệm tuyển dụng nhân sự cấp cao. Chúng tôi là công ty headhunter hàng đầu ở Việt Nam.