maro-news
Image
maro-news
Follow US:
Quick Search
MARKETING - TRUYỀN THÔNG

Việc làm Chuỗi cung ứng - Logistic

Việc làm Chuỗi cung ứng - Logistic

Headhunter VietNam HRchannels tuyển dụng:

 1. Import Export Sales Leader | Trưởng Nhóm Kinh Doanh Xuất Nhập Khẩu (May Mặc) - $1000+ - Hà Nội:
  http://hrchannels.com/Import-Export-Sales-Leader-%7C-Truong-Nhom-Kinh-Doanh-Xuat-Nhap-Khau-May-Mac,-$1000,-R4317-jd76528.aspx

 2. Import Export Manager | Trưởng Phòng Xuất Nhập Khẩu - $4000 - Hà Nội:
  http://hrchannels.com/Import-Export-Manager-%7C-Truong-Phong-Xuat-Nhap-Khau-$4000,-XNK0098-jd82007.aspx

 3. Activation & Merchandising Executive (Dược Phẩm) - 1000$ - HCMC:
  http://hrchannels.com/Employer/AllDetailAjob.aspx?Postingid=81327

 4. Activation & Merchandising Executive | Chuyên Viên Kích Hoạt và Mua Hàng (Dược Phẩm) - Lương Thỏa Thuận - Hồ Chí Minh:
  http://hrchannels.com/Employer/AllDetailAjob.aspx?Postingid=81327

 5. Giám Sát Mua Hàng (Tiếng Nhật N3) - $1200 - Hải Phòng: http://hrchannels.com/Employer/AllDetailAjob.aspx?Postingid=81160

 6. Senior Procurement Executive | Chuyên Viên Mua Hàng Cấp Cao (Thực Phẩm) - $1400 - Hồ Chí Minh: 
  http://hrchannels.com/Employer/AllDetailAjob.aspx?Postingid=81096

 7. Warehouse Supervisor | Giám Sát Kho Vận (Automotive) - $1000++ - Hải Phòng: http://hrchannels.com/Employer/AllDetailAjob.aspx?Postingid=80680

 8. Những việc làm hấp dẫn

  Employer Branding/ Talent Acquisition

  Hà nội Nhân sự , Quảng cáo/Khuyến mãi/PR, Tiếp thị/ Thương hiệu

  Trưởng phòng Kinh Doanh

  TP.HCM, Bình Dương , Đồng Nai Du lịch/Khách sạn/ Hàng không , Bán hàng (Khác), Sales Logistic

  Trưởng Nhóm Quản Lý Gia Công

  Hà nội, Bắc Giang, Bắc Ninh Cơ khí/ Máy móc, Sản Xuất

  Import-Export Manager

  Đà nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi Sản Xuất , Vận Chuyển/Giao Nhận, Xuất nhập khẩu

  HR & Admin Manager

  TP.HCM, Vũng Tàu, Đồng Nai Hành chánh/Thư ký , Nhân sự , Quản lý điều hành

  Import & Export Part Leader | Phụ Trách Xuất Nhập Khẩu (Lương Thỏa Thuận) - Hà Nội: http://hrchannels.com/Employer/AllDetailAjob.aspx?Postingid=80644

 9. International Trade Staff | Nhân Viên Thương Mại Quốc Tế (Giấy) - $650++ - Hà Nội: http://hrchannels.com/Employer/AllDetailAjob.aspx?Postingid=80579

 10. Purchasing Supervisor | Giám Sát Mua Hàng (Nội Thất) - Lương Thỏa Thuận - Binh Duong: http://hrchannels.com/Employer/AllDetailAjob.aspx?Postingid=80398

 11. Market Research Executive | Chuyên Viên Nghiên Cứu Thị Trường (Logistics,) - $1000 - Hà Nội: http://hrchannels.com/Employer/AllDetailAjob.aspx?Postingid=80094

 12.  Market Research Executive | Chuyên Viên Nghiên Cứu Thị Trường (Vận Tải) - $1000 - Hồ Chí Minh : http://hrchannels.com/Employer/AllDetailAjob.aspx?Postingid=80094

 13. Import - Export Manager | Trưởng Phòng Xuất Nhập Khẩu (Sản Xuất) - Lương Thỏa Thuận - Hải Phòng: http://hrchannels.com/Employer/AllDetailAjob.aspx?Postingid=79907

 14. Import - Export Staff | Nhân Viên Xuất Nhập Khẩu (Thực Phẩm) - $700 - Hồ Chí Minh: http://hrchannels.com/Employer/AllDetailAjob.aspx?Postingid=79567

 15. Purchasing Staff | Nhân Viên Mua Hàng (Thực Phẩm) - $1000 - Bắc Ninh: http://www.hrchannels.com/Employer/AllDetailAjob.aspx?Postingid=79453

 16. Warehouse Manager | Trưởng Phòng Kho Vận (English) - $2000 - Hưng Yên: http://www.hrchannels.com/Employer/AllDetailAjob.aspx?Postingid=79455

 17. Transport Manager | Trưởng Phòng Điều Vận (Logistic) - $2000 - Bắc Ninh: http://www.hrchannels.com/Employer/AllDetailAjob.aspx?Postingid=79454

 18. Import/Export Staff | Nhân Viên Xuất Nhập Khẩu - $500 - Hà Nội: http://hrchannels.com/Employer/AllDetailAjob.aspx?Postingid=79309

 19. Customs Clearance | Chuyên Gia Hải Quan (XNK) - $900 - Bình Dương: http://hrchannels.com/Employer/AllDetailAjob.aspx?Postingid=79152

 20. Warehouse Manager | Trưởng Phòng Kho Vận (Da Giày/May Mặc) - $2300 - Bình Dương: http://hrchannels.com/Employer/AllDetailAjob.aspx?Postingid=79151

 21. Pricing Staff | Nhân Viên Định Giá (Logistic) - $1000 - HCM: http://hrchannels.com/Employer/AllDetailAjob.aspx?Postingid=78980

 22. Logistic Manager | Trưởng Phòng Xuất Nhập Khẩu (Logistic) - $1700 - HCM: http://hrchannels.com/Employer/AllDetailAjob.aspx?Postingid=78978

 23. Assistant to Logistic Manager - $1000++ - HCM: http://hrchannels.com/Employer/AllDetailAjob.aspx?Postingid=78889 

 24. Senior Customer Service Staff | Chuyên Viên Chăm Sóc Khách Hàng (Logistic) - $750 - Hải Phòng: http://hrchannels.com/Employer/AllDetailAjob.aspx?Postingid=78891

 25. Senior Supply Chain Management |Chuyên Viên Quản Lý Chuỗi Cung Ứng (Logistic) - $750 - Hải Phòng: http://hrchannels.com/Employer/AllDetailAjob.aspx?Postingid=78891

 26. Bonded Warehouse Manager | Trưởng Phòng Kho Ngoại Quan (Logistic) - $2000 - Bắc Ninh: http://hrchannels.com/Employer/AllDetailAjob.aspx?Postingid=78614

 27. Business Intelligence Manager (Logistic) - $1300 - HCM: http://hrchannels.com/Employer/AllDetailAjob.aspx?Postingid=78557

 28. Giám Sát Phòng Xuất Nhập Khẩu (Sản Xuất) - Lương Thỏa Thuận - Hải Phòng: http://hrchannels.com/Employer/AllDetailAjob.aspx?Postingid=78555

 29. Business Intelligence Manager | Trưởng Phòng Kinh Doanh (Logistic) - $2500 - HCM: http://hrchannels.com/Employer/AllDetailAjob.aspx?Postingid=78557 

 30. Shipping Manager | Trưởng Phòng Xuất Nhập Khẩu (Sản Xuất) - $1500 - Tiền Giang: http://hrchannels.com/Employer/AllDetailAjob.aspx?Postingid=78217

 31. Shipping Manager | Trưởng Phòng Giao Nhận (Logistic ) - $1500 - Tiền Giang  http://hrchannels.com/Employer/AllDetailAjob.aspx?Postingid=78217

 32. Logistic Executive | Chuyên viên Xuất Nhập Khẩu (Khoáng Sản) - $750 - Yên Bái: http://hrchannels.com/Employer/AllDetailAjob.aspx?Postingid=78023

 33. Customer Service Manager | Trưởng Phòng Chăm Sóc Khách Hàng (Xuất Nhập Khẩu) -  Lương Thỏa Thuận - Hà Nội :http://www.hrchannels.com/Employer/AllDetailAjob.aspx?Postingid=78040

 34.  Logistics Manager | Trưởng Phòng Điều Vận -$3000 - HN :  http://hrchannels.com/Employer/AllDetailAjob.aspx?Postingid=77269

 35. Transportation Manager| Quản Lý Vận Tải (Kho Bãi & Phân Phối) -  $3000 - Hải Phòng : http://hrchannels.com/Employer/AllDetailAjob.aspx?Postingid=74903

 36. Production Control & Logistic Manager | Trưởng Phòng Cung Ứng (Sản Xuất) - Lương thỏa thuận - Hải Phòng : http://hrchannels.com/Employer/AllDetailAjob.aspx?Postingid=77412

 37. Customs Clearance Manager | Trưởng Phòng Thông Quan (Logistics) - $2500 - Hải Phòng : http://hrchannels.com/Employer/AllDetailAjob.aspx?Postingid=77138

 38. Service Center Manager | Trưởng Phòng Quản Lý Trung Tâm Dịch Vụ (Chuyển Phát Nhanh) - $1200 - Đồng Nai  http://hrchannels.com/Employer/AllDetailAjob.aspx?Postingid=72548

 39. Logistics Manager | Trưởng Phòng Logistics (Thực Phẩm) - $1400 - Hồ Chí Minh : http://hrchannels.com/Employer/AllDetailAjob.aspx?Postingid=76172

 40. Logistic Staff | Nhân Viên Điều Vận - $500 - Hà Nam- http://hrchannels.com/Employer/AllDetailAjob.aspx?Postingid=76329

 41. Import - Export Staff | Nhân Viên Xuất Nhập Khẩu - $500 - Hải Phòng : http://hrchannels.com/Employer/AllDetailAjob.aspx?Postingid=75578

 42. Branch Manager | Giám Đốc Chi Nhánh (Logistic) - $1500 - HN : http://hrchannels.com/Employer/AllDetailAjob.aspx?Postingid=77035

 43. Sales Manager | Trưởng Phòng Kinh Doanh (Logistics) - $1500++ - HCM : http://hrchannels.com/Employer/AllDetailAjob.aspx?Postingid=76709

 44. Sales Manager | Trưởng Phòng Kinh Doanh (Logistics) - $1500++ - HN: http://hrchannels.com/Employer/AllDetailAjob.aspx?Postingid=76708

 45. Assistant To Purchasing Manager - $700 - Bắc Ninh: http://hrchannels.com/Employer/AllDetailAjob.aspx?Postingid=76574
 46. Logistic Staff | Nhân viên điều vận - $500 - Hà Nam: http://hrchannels.com/Employer/AllDetailAjob.aspx?Postingid=76329
 47. Trưởng phòng Kho vận - $1500 - Hà Nam: http://hrchannels.com/Employer/AllDetailAjob.aspx?Postingid=76331
 48.  Warehouse & Distribution General Manager | Giám đốc Kho Vận - $3000 - HN. HCM : http://hrchannels.com/Employer/AllDetailAjob.aspx?Postingid=74893
 49.  Transportation Manager| Quản Lý Vận Tải (Kho Bãi & Phân Phối) - $3000 - Bắc Ninh : http://hrchannels.com/Employer/AllDetailAjob.aspx?Postingid=74903
 50. Warehouse Manager | Quản Lý Kho (Logistics) - $2000 - Đồng Nai: http://hrchannels.com/Employer/AllDetailAjob.aspx?Postingid=75847
 51. Purchasing Manager | Trưởng Phòng Mua Hàng (Thực Phẩm) - $2000 - HCM: http://hrchannels.com/Employer/AllDetailAjob.aspx?Postingid=75692
 52.  Procurement Manager (Building Materials) - $2000+ - HN: http://hrchannels.com/Employer/AllDetailAjob.aspx?Postingid=64482
 53.  Senior Buyer & Sourcing | Chuyên Viên Cung Ứng (Điện Tử) - $2000 - Bình Dương: http://hrchannels.com/Employer/AllDetailAjob.aspx?Postingid=75769
 54.  Import - Export Manager | Trưởng Phòng Xuất Nhập Khẩu - $1700 - HN: http://hrchannels.com/Employer/AllDetailAjob.aspx?Postingid=75379
 55. Vice Manager of Lean Supply Chain & Master Planning | Phó Phòng Kế Hoạch & Cung Ứng - $1200 - Hải Phòng: http://hrchannels.com/Employer/AllDetailAjob.aspx?Postingid=74814
 56. Export Sales Staff | Nhân Viên Kinh Doanh Xuất Khẩu - $800 - HN: http://hrchannels.com/Employer/AllDetailAjob.aspx?Postingid=75386
 57. Logistics Services Operator | Nhân Viên Xuất Nhập Khẩu - $700 - HCM: http://hrchannels.com/Employer/AllDetailAjob.aspx?Postingid=75711

Contact:

Hotline: 08.3636.1080 (Ms. Hương)

Email: tuyendung@hrchannels.com

Xem thêm công việc liên quan: https://bit.ly/2zspMGh

dich-vu-headhunter


HRchannels

HRchannels

HRchannels là nền tảng tuyển dụng và thu hút nhân sự cấp cao hàng đầu tại Việt Nam. Với hơn 12 năm kinh nghiệm tuyển dụng nhân sự cấp cao. Chúng tôi là công ty headhunter hàng đầu ở Việt Nam.