maro-news
Image
maro-news
Follow US:
Quick Search
Luật Lao Động

Vấn đề ủy quyền nhận trợ cấp thất nghiệp quy định như thế nào?

Vấn đề ủy quyền nhận trợ cấp thất nghiệp quy định như thế nào?

1. Căn cứ pháp lý về ủy quyền nhận trợ cấp thất nghiệp

  • Luật việc làm 2013
  • Nghị định 28/2015/NĐ-CP

2. Nội dung tư vấn về ủy quyền nhận trợ cấp thất nghiệp

2.1. Điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp

     Căn cứ Điều 49 Luật việc làm 2013 thì người lao động quy định tại khoản 1 Điều 43 của Luật này đang đóng bảo hiểm thất nghiệp được hưởng trợ cấp thất nghiệp khi có đủ các điều kiện sau đây:

     “1. Chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc, trừ các trường hợp sau đây:

     a) Người lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc trái pháp luật;

     b) Hưởng lương hưu, trợ cấp mất sức lao động hằng tháng;

     2. Đã đóng bảo hiểm thất nghiệp từ đủ 12 tháng trở lên trong thời gian 24 tháng trước khi chấm dứt hợp đồng lao  động hoặc hợp đồng làm việc đối với trường hợp quy định tại điểm a và điểm b khoản 1 Điều 43 của Luật này; đã đóng bảo hiểm thất nghiệp từ đủ 12 tháng trở lên trong thời gian 36 tháng trước khi chấm dứt hợp đồng lao động đối với trường hợp quy định tại điểm c khoản 1 Điều 43 của Luật này;

     3. Đã nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp tại trung tâm dịch vụ việc làm theo quy định tại khoản 1 Điều 46 của Luật này;

     4. Chưa tìm được việc làm sau 15 ngày, kể từ ngày nộp hồ sơ hưởng bảo hiểm thất nghiệp, trừ các trường hợp sau đây:

     a) Thực hiện nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an;

Những việc làm hấp dẫn

Admissions Consultant

Hà nội, Bắc Ninh, Hưng Yên Giáo dục/Đào tạo/Thư viện , Tư vấn , Kinh doanh / Bán hàng

Education Counselor

TP.HCM, Bình Dương , Đồng Nai Tư vấn , Kinh doanh / Bán hàng

Sales Team Leader/Manager (Education)

TP.HCM, Bình Dương , Đồng Nai Giáo dục/Đào tạo/Thư viện , Tư vấn , Kinh doanh / Bán hàng

Senior Business Development Excecutive (Education)

TP.HCM, Bình Dương , Đồng Nai Giáo dục/Đào tạo/Thư viện , Tư vấn , Kinh doanh / Bán hàng

     b) Đi học tập có thời hạn từ đủ 12 tháng trở lên;

     c) Chấp hành quyết định áp dụng biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc;

     d) Bị tạm giam; chấp hành hình phạt tù;

     đ) Ra nước ngoài định cư; đi lao động ở nước ngoài theo hợp đồng;

     e) Chết.”

2.2. Các trường hợp được ủy quyền nhận trợ cấp thất nghiệp

     Căn cứ khoản 2 Điều 17 Nghị định 28/2015/NĐ-CP quy định về nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp thì:

     Người lao động được ủy quyền cho người khác nộp hồ sơ hoặc gửi hồ sơ theo đường bưu điện nếu thuộc một trong các trường hợp sau: 

     a) Ốm đau, thai sản có xác nhận của cơ sở y tế có thẩm quyền; 

     b) Bị tai nạn có xác nhận của cảnh sát giao thông hoặc cơ sở y tế có thẩm quyền; 

     c) Hỏa hoạn, lũ lụt, động đất, sóng thần, địch họa, dịch bệnh có xác nhận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn. 

     Như vậy, trường hợp người lao động ra nước ngoài không thuộc một trong các trường hợp được ủy cho người khác nộp hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp. Chính vì vậy, trong trường hợp  bạn ra nước ngoài cũng không thể ủy quyền cho ai khác làm thủ tục hưởng trợ cấp thất nghiệp.

Tìm hiểu thêm các bài viết khác về luật lao động cùng Headhunter VietNam HRchannels chúng tôi nhé.

Nguồn: Sưu tầm Luattoanquoc.com


HRchannels

HRchannels

HRchannels là nền tảng tuyển dụng và thu hút nhân sự cấp cao hàng đầu tại Việt Nam. Với hơn 12 năm kinh nghiệm tuyển dụng nhân sự cấp cao. Chúng tôi là công ty headhunter hàng đầu ở Việt Nam.