maro-news
Image
maro-news
Follow US:
Quick Search
MARKETING - TRUYỀN THÔNG

Tuyển dụng việc làm Sản xuất

Tuyển dụng việc làm Sản xuất

Headhunter VietNam HRchannels tuyển dụng việc làm sản xuất:

 1. Chuyên Viên Tuyển Dụng (Sản Xuất) - $1200 - Long An:
  http://hrchannels.com/Chuyen-Vien-Tuyen-Dung-San-Xuat,-$1200,-T3475-jd70278.aspx

 2. R&D Manager | Trưởng Phòng Nghiên Cứu Phát Triển (Machine) - $1000 - Hải Dương:
  http://hrchannels.com/RD-Manager-%7C-Truong-Phong-Nghien-Cuu-Phat-Trien-Machine,-$1000,-L4956-jd81770.aspx

 3. Injection Molding Setter Supervisor | Giám Sát Cài Đặt Khuôn Ép Nhựa (Bao Bì) - $1000 - Hồ Chí Minh:
  http://hrchannels.com/Injection-Molding-Setter-Supervisor-%7C-Giam-Sat-Cai-Dat-Khuon-Ep-Nhua-Bao-Bi,-$1000,-NN4919-jd81522.aspx

 4. Technical Director | Giám Đốc Kỹ Thuật (R&D) - $4000 - Hồ Chí Minh: http://hrchannels.com/Employer/AllDetailAjob.aspx?Postingid=81251

 5. Production Technology Staff | Nhân Viên Công Nghệ Sản Xuất (Dược Phẩm) - $750 - Bình Dương: http://hrchannels.com/Employer/AllDetailAjob.aspx?Postingid=80986

 6. Safety Staff | Nhân Viên An Toàn (Sản Xuất) - $600 - Đồng Nai: http://hrchannels.com/Employer/AllDetailAjob.aspx?Postingid=80982

 7. Assistant Finance Director | Trợ Lý Giám Đốc Tài Chính (Sản Xuất) - $2000 - Bắc Ninh: http://hrchannels.com/Employer/AllDetailAjob.aspx?Postingid=80809

 8. Những việc làm hấp dẫn

  Project Sales Staff

  TP.HCM, Bình Dương , Đồng Nai Bán hàng kỹ thuật, Bán hàng Vật liệu xây dựng, Bán hàng (Khác)

  Deputy Accounting Manager

  Hà nội, Bắc Ninh, Hưng Yên Kế toán/Tài chính/Kiểm toán , Bán hàng (Khác)

  Automation Engineer (900 USD, ID11728)

  Hải Phòng, Hải Dương, Quảng Ninh Cơ khí/ Máy móc, Sản Xuất , Kỹ sư Công Nghiệp (IE)/Cải tiến sản xuất

  Senior Sales Executive

  Hà nội, Bắc Ninh, Hưng Yên Vận Chuyển/Giao Nhận, Mua hàng/Chuỗi Cung Ứng , Sales Logistic

  Sales Representative

  Hà nội, Bắc Ninh, Hưng Yên Dệt may/ Sợi/ Giầy da, Bán hàng (May mặc/Phụ kiện)

  Plastic Department Staff ( Sản Xuất) - $600 - Hà Nội: http://hrchannels.com/Employer/AllDetailAjob.aspx?Postingid=80344

 9. Legal Supervisor | Giám Sát Phòng Pháp Chế (Sản Xuất) - $1200 - Hải Phòng: http://hrchannels.com/Employer/AllDetailAjob.aspx?Postingid=80026

 10. Senior Engineer | Kỹ Sư Cấp Cao (Cơ Khí) - $1200 - Hà Nội: http://hrchannels.com/Employer/AllDetailAjob.aspx?Postingid=80019

 11. HSE Supervisor | Giám Sát An Toàn Lao Động (Sản Xuất) - $1500 - Bình Dương: http://hrchannels.com/Employer/AllDetailAjob.aspx?Postingid=79845

 12. HSE Staff | Nhân Viên An Toàn Lao Động (Sản Xuất) - $600 - Vĩnh Phúc: http://hrchannels.com/Employer/AllDetailAjob.aspx?Postingid=79644

 13. Kỹ Thuật Viên Sửa Chữa (Sản Xuất) - $400 - Hải Dương: http://www.hrchannels.com/Employer/AllDetailAjob.aspx?Postingid=79313 

 14. Kỹ Sư Bảo Dưỡng (Sản Xuất) - $500 - Hải Dương: http://www.hrchannels.com/Employer/AllDetailAjob.aspx?Postingid=79312

 15. Production Engineering Supervisor | Giám Sát Kĩ Thuật Sản Xuất (Ô Tô) - $750 - Hà Nội: http://www.hrchannels.com/Employer/AllDetailAjob.aspx?Postingid=79310

 16. Planning Staff | Nhân Viên Kế Hoạch (Dệt May) - $850 - Nam Định: http://hrchannels.com/Employer/AllDetailAjob.aspx?Postingid=79366 

 17. Nhân Viên Sản Xuất (Tiếng Nhật N3) - $650 - Hà Nội: http://hrchannels.com/Employer/AllDetailAjob.aspx?Postingid=79323

 18. Process Engineer | Kỹ Sư Xử Lý (Sản Xuất) - $1000 - HCM: http://hrchannels.com/Employer/AllDetailAjob.aspx?Postingid=79243

 19. Production Manager | Trưởng Phòng Sản Xuất (Khuôn Đúc) - $2000 - Long An: http://hrchannels.com/Employer/AllDetailAjob.aspx?Postingid=79252

 20. Production Manager | Trưởng Phòng Sản Xuất( Dệt May) - $1200 - http://hrchannels.com/Employer/AllDetailAjob.aspx?Postingid=79226

 21. Trưởng Nhóm Cơ Khí (Tiếng Nhật) - $700 - Đồng Nai: http://hrchannels.com/Employer/AllDetailAjob.aspx?Postingid=79230

 22. Material Project Manager | Trưởng Phòng Bộ Phận Quản Lý Vật Liệu (Tiếng Anh/Trung, Điện Tử) - $1500++ - http://hrchannels.com/Employer/AllDetailAjob.aspx?Postingid=79080

 23. Manufacturing/Production Engineer | Kỹ Sư Sản Xuất (Tiếng Anh/Trung, Điện Tử) -$1000 - Bắc Ninh: http://hrchannels.com/Employer/AllDetailAjob.aspx?Postingid=79078

 24. IE Manager | Trưởng Phòng Cải Tiến (Tiếng Anh/Trung, Điện Tử) - $2000 - Bắc Ninh: http://hrchannels.com/Employer/AllDetailAjob.aspx?Postingid=79088

 25. PE Engineer | Kỹ Sư Phát Triển Sản Phẩm (Tiếng Anh/Trung, Điện Tử) - $1000 - Bắc Ninh: http://hrchannels.com/Employer/AllDetailAjob.aspx?Postingid=79090

 26. Trưởng Bộ Phận Sản Xuất (Tiếng Trung) - $700 - Tiền Giang: http://hrchannels.com/Employer/AllDetailAjob.aspx?Postingid=79150

 27. PE Manager | Trưởng Phòng Kỹ Thuật (Tiếng Anh/Trung, Điện Tử) - $2000 - Bắc Ninh: http://hrchannels.com/Employer/AllDetailAjob.aspx?Postingid=79087

 28. Material Project Management Staff | Nhân Viên Quản Lý Vật Liệu (Tiếng Anh/Trung, Điện Tử) - $1000 - Bắc Ninh: http://hrchannels.com/Employer/AllDetailAjob.aspx?Postingid=79076

 29. Production Manager | Trưởng Phòng Sản Xuất (Tiếng Anh/Trung) - $1500 - Bắc Ninh: http://hrchannels.com/Employer/AllDetailAjob.aspx?Postingid=79077

 30. Manufacturing Engineer | Kỹ Sư Nhà Máy (Sản Xuất) - $900 - Bình Dương: http://hrchannels.com/Employer/AllDetailAjob.aspx?Postingid=79046

 31. Manufacturing Engineer | Kỹ Sư Nhà Máy (Sản Xuất) - $900 - Bình Dương: http://hrchannels.com/Employer/AllDetailAjob.aspx?Postingid=79046

 32. Planning Staff | Nhân Viên Kế Hoạch (Thực Phẩm) - $600 - HCM: http://hrchannels.com/Employer/AllDetailAjob.aspx?Postingid=78802

 33. Facility Manager |Trưởng Phòng Cơ sở Hạ tầng (Điện Tử) - Lương hấp dẫn - Hải Dương: http://hrchannels.com/Employer/AllDetailAjob.aspx?Postingid=78810

 34. Nhân Viên Kế Hoạch Sản Xuất (Tiếng Trung) - Lương Thỏa Thuận - Hà Nam : http://hrchannels.com/Employer/AllDetailAjob.aspx?Postingid=78812

 35. Material Manager | Trưởng Phòng Vật Liệu (Sản Xuất) - $1000 - Tiền Giang: http://hrchannels.com/Employer/AllDetailAjob.aspx?Postingid=78219

 36. Nhân Viên Quản Liệu Kho (Sản Xuất) - $800 - Bắc Ninh: http://hrchannels.com/Employer/AllDetailAjob.aspx?Postingid=78655

 37. Nhân Viên Kỹ Thuật (May Mặc) - Lương Thỏa Thuận - Tây Ninh: http://hrchannels.com/Employer/AllDetailAjob.aspx?Postingid=78573

 38. Purchasing Staff | Nhân Viên Mua Hàng (Sản Xuất) - $400 - Ninh Bình: http://hrchannels.com/Employer/AllDetailAjob.aspx?Postingid=78485

 39. Production Staff | Nhân Viên Sản Xuất (Điện Tử) - $1100 - Bắc Ninh: http://hrchannels.com/Employer/AllDetailAjob.aspx?Postingid=78408

 40. Trưởng Phòng Sản Xuất (N3) - $1500 - Hải Dương: http://hrchannels.com/Employer/AllDetailAjob.aspx?Postingid=78321 

 41. Plastic Mold Design Staff | Nhân Viên Thiết Kế Khuôn Ép Nhựa (Cơ Khí) - $500 - HCM : http://hrchannels.com/Employer/AllDetailAjob.aspx?Postingid=78206

 42. Mechanical Staff | Nhân viên Thử Mẫu Khuôn (Cơ Khí) - $600 - HCM: http://hrchannels.com/Employer/AllDetailAjob.aspx?Postingid=78191

 43. Stamping Engineer | Kỹ Sư Dập (Cơ Khí) - $700 - HCM: http://hrchannels.com/Employer/AllDetailAjob.aspx?Postingid=78190

 44. CAM Staff | Nhân Viên Lập Trình CAM (Cơ Khí) -  $800 - HCM: http://hrchannels.com/Employer/AllDetailAjob.aspx?Postingid=78188

 45. Production Supervisor | Giám Sát Sản Xuất - $800 - Bình Dương: http://hrchannels.com/Employer/AllDetailAjob.aspx?Postingid=77954

 46. Purchasing Staff | Nhân Viên Mua Hàng (Sản Xuất) - Lương Thỏa Thuận - Bắc Ninh : http://hrchannels.com/Employer/AllDetailAjob.aspx?Postingid=78049

 47.  Chuyên Gia Máy (Sản Xuất) - $1500 - Quảng Nam:  http://hrchannels.com/Employer/AllDetailAjob.aspx?Postingid=77967
 48. . Quản Lý 3D/5S (Sản Xuất, Lương Thỏa Thuận, Vĩnh Phúc) http://hrchannels.com/Employer/AllDetailAjob.aspx?Postingid=77925
 49. . Production Director | Giám Đốc Sản Xuất (Nhựa, Tiếng Trung, $1000 - Hưng Yên)http://hrchannels.com/Employer/AllDetailAjob.aspx?Postingid=77408
 50. . Electrical Maintenance Supervisor | Giám Sát Bảo Trì Điện (Sản Xuất, $800 - Bình Dương)http://hrchannels.com/Employer/AllDetailAjob.aspx?Postingid=77374
 51. . Process Engineer Manager | Trưởng Phòng Kỹ Thuật Công Đoạn - $2200 - Hải Phònghttp://hrchannels.com/Employer/AllDetailAjob.aspx?Postingid=75934
 52. . Production Manager | Quản Lý Sản Xuất (Điện Tử, $2200, X4179) -$2200 - Hải Phònghttp://hrchannels.com/Employer/AllDetailAjob.aspx?Postingid=75931
 53. . PST Assistant Executive | Kỹ Thuật Rải Chuyền - $1000 - Hòa Bìnhhttp://hrchannels.com/Employer/AllDetailAjob.aspx?Postingid=75881

Contact:

Hotline: 08.3636.1080 (Ms.Hương)

Email: tuyendung@hrchannels.com

Xem thêm công việc: https://bit.ly/2MSGXEs

dich-vu-headhunter


HRchannels

HRchannels

HRchannels là nền tảng tuyển dụng và thu hút nhân sự cấp cao hàng đầu tại Việt Nam. Với hơn 12 năm kinh nghiệm tuyển dụng nhân sự cấp cao. Chúng tôi là công ty headhunter hàng đầu ở Việt Nam.