maro-news
Image
maro-news
Follow US:
Quick Search
LUẬT LAO ĐỘNG

Tư vấn về mức hưởng chế độ thai sản của đối tượng lao động nữ sinh con

Tư vấn về mức hưởng chế độ thai sản của đối tượng lao động nữ sinh con

1. Cơ sở pháp lý về mức hưởng chế độ thai sản

  • Luật bảo hiểm xã hội năm 2014
  • Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH Thông tư quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc

2. Nội dung tư vấn về mức hưởng chế độ thai sản

2.1. Điều kiện hưởng chế độ thai sản

     Căn cứ Điều 31 Luật Bảo hiểm xã hội 2014, điều kiện hưởng chế độ thai sản được quy định như sau:

     “1. Người lao động được hưởng chế độ thai sản khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:

     a) Lao động nữ mang thai;

     b) Lao động nữ sinh con;

     c) Lao động nữ mang thai hộ và người mẹ nhờ mang thai hộ;

     d) Người lao động nhận nuôi con nuôi dưới 06 tháng tuổi;

     đ) Lao động nữ đặt vòng tránh thai, người lao động thực hiện biện pháp triệt sản;

     e) Lao động nam đang đóng bảo hiểm xã hội có vợ sinh con.

Những việc làm hấp dẫn

R&D Manager (Animal Feed, $2000, DT9410)

Đồng Nai Nông nghiệp/Lâm nghiệp , Nghiên cứu phát triển sản phẩm

Deputy Operation Manager

TP.HCM, Bình Dương , Đồng Nai Vận Chuyển/Giao Nhận, Mua hàng/Chuỗi Cung Ứng , Xuất nhập khẩu

     2. Người lao động quy định tại các điểm b, c và d khoản 1 Điều này phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 06 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi.

     3. Người lao động quy định tại điểm b khoản 1 Điều này đã đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 12 tháng trở lên mà khi mang thai phải nghỉ việc để dưỡng thai theo chỉ định của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền thì phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 03 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con.”

     Như vậy đối với lao động nữ sinh con, để được hưởng chế độ thai sản cần đáp ứng điều kiện: đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 06 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con.

     Trường hợp người lao động nữ sinh con đã đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 12 tháng trở lên mà khi mang thai phải nghỉ việc để dưỡng thai theo chỉ định của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền thì phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 03 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con.

dich-vu-headhunter

(Nguồn ảnh: Internet)

Mức hưởng chế độ thai sản

2.2. Mức hưởng chế độ thai sản của lao động nữ sinh con

     Căn cứ Điều 39 Luật bảo hiểm xã hội 2014 và Điều 12 Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH quy định: mức hưởng một tháng bằng 100% mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của 06 tháng trước khi nghỉ việc hưởng chế độ thai sản.

     Như vậy, nếu mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của 06 tháng trước khi bạn nghỉ việc là 5 triệu đồng thì tiền hưởng chế độ thai sản của bạn là 30 triệu đồng.

     Ngoài ra:

     Căn cứ Điều 38 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 quy định: Lao động nữ sinh con thì được trợ cấp một lần cho mỗi con bằng 02 lần mức lương cơ sở tại tháng lao động nữ sinh con.

     Căn cứ quy định Điều 41 Luật này, lao động nữ sinh con mà trong khoảng thời gian 30 ngày đầu làm việc sức khỏe chưa phục hồi thì được nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe từ 5 ngày đến 10 ngày. Trong đó, tối đa 10 ngày nếu lao động nữ sinh đôi trở lên; 07 ngày nếu sinh mổ; 05 ngày với các trường  hợp khác.

     Khi nghỉ dưỡng sức sau sinh, lao động nữ được hưởng trợ cấp mỗi ngày bằng 30% mức lương cơ sở.

     Hiện nay, lương cơ sở là 1.390.000 đồng/tháng => Tiền dưỡng sức sau sinh bằng 417.000 đồng/ngày.

Tham khảo các bài viết khác trên mục Luật lao động với Headhunter VietNam HRchannels chúng tôi.

Nguồn: Sưu tầm Luattoanquoc.com


HRchannels

HRchannels

HRchannels là nền tảng tuyển dụng và thu hút nhân sự cấp cao hàng đầu tại Việt Nam. Với hơn 12 năm kinh nghiệm tuyển dụng nhân sự cấp cao. Chúng tôi là công ty headhunter hàng đầu ở Việt Nam.