maro-news
Image
maro-news
Follow US:
Quick Search
Luật Doanh Nghiệp

Thủ tục thay đổi giám đốc công ty cổ phần

Thủ tục thay đổi giám đốc công ty cổ phần

1. Cơ sở pháp lý về thủ tục thay đổi giám đốc công ty cổ phần:

  • Luật doanh nghiệp 2014;
  • Nghị định 78/2015/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp.

2. Nội dung tư vấn về thủ tục thay đổi giám đốc công ty cổ phần:

2.1 Hồ sơ thực hiện thủ tục thay đổi giám đốc công ty cổ phần

     Căn cứ quy định tại Khoản 1 Điều 43 Nghị định 78/2015/NĐ-CP, hồ sơ thực hiện thủ tục thay đổi giám đốc công ty cổ phần bao gồm:

  • Thông báo thay đổi người đại diện theo pháp luật;
  • Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân của người thay thế;
  • Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp của Đại hội đồng cổđông về việc thay đổi giám đốc trong trường hợp việc thay đổi làm thay đổi nội dung Điều lệ công ty;

     Hoặc Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp của Hội đồng quản trị trong trường hợp việc thay đổi giám đốc không làm thay đổi nội dung của Điều lệ công ty ngoài nội dung họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của công ty quy định tại Điều 25 Luật Doanh nghiệp.

     Quyết định, biên bản họp phải ghi rõ nội dung được sửa đổi trong Điều lệ công ty.

2 Thủ tục thay đổi giám đốc công ty cổ phần

Bước 1: Nộp hồ sơ: Nộp 01 bộ hồ sơ đầy đủ tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ của Sở KH&ĐT;

Bước 2: Tiếp nhận hồ sơ: Phòng Đăng ký kinh doanh Sở KH&ĐT: tiếp nhận hồ sơ, trả giấy biên nhận cho cá nhân, tổ chức;

Bước 3: Giải quyết hồ sơ:

  • Phòng Đăng ký kinh doanh thụ lý hồ sơ, xin ý kiến của các cơ quan liên quan (nếu cần) trong quá trình giải quyết.
  • Hoàn tất kết quả giải quyết hồ sơ và chuyển cho Bộ phận một cửa phòng ĐKKD để trả cho cá nhân, doanh nghiệp.

Bước 4: Trả kết quả;

Tham khảo các bài viết khác trong mục Luật doanh nghiệp cùng Công ty săn đầu người HRchannels.

Những việc làm hấp dẫn

QA Manager

Hà nội QA/QC

Nhân Viên Kinh Doanh (Tiếng Trung, Open for freshers)

Hải Phòng, Hải Dương, Thái Bình Bất động sản, Bán hàng (Khác)

Operation Manager (Financial Service)

Hà nội, Bắc Ninh, Hưng Yên Bảo hiểm, Kế toán/Tài chính/Kiểm toán , Ngân hàng/Đầu tư

Marketing Supervisor (Event, Automotive)

Hồ Chí Minh, Bình Dương , Đồng Nai Quảng cáo/Khuyến mãi/PR, Ôtô / Xe Máy

Nguồn: Sưu tầm luattoanquoc.com


HRchannels

HRchannels

HRchannels là nền tảng tuyển dụng và thu hút nhân sự cấp cao hàng đầu tại Việt Nam. Với hơn 12 năm kinh nghiệm tuyển dụng nhân sự cấp cao. Chúng tôi là công ty headhunter hàng đầu ở Việt Nam.