maro-news
Image
maro-news
Follow US:
Quick Search
LUẬT LAO ĐỘNG

Quy định về vấn đề chuyển công tác của viên chức hiện nay

Quy định về vấn đề chuyển công tác của viên chức hiện nay

1. Cơ sở pháp lý về vấn đề chuyển công tác của viên chức

  • Luật viên chức năm 2010
  • Bộ luật lao động 2012

2. Nội dung tư vấn về vấn đề chuyển công tác của viên chức

2.1. Quy định chung về viên chức chuyển công tác

     Theo quy định tại điều 2 Luật Viên chức 2010 thì “Viên chức là công dân Việt Nam được tuyển dụng theo vị trí việc làm, làm việc tại đơn vị sự nghiệp công lập theo chế độ hợp đồng làm việc, hưởng lương từ quỹ lương của đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định của pháp luật.”

     Như vậy, mặc dù bạn không đề cập tới trong câu hỏi nhưng bởi vì vợ bạn làm việc trong bệnh viện tỉnh nên rất có thể vợ bạn là viên chức đang làm trong đơn vị sự nghiệp công lập.

      Căn cứ vào điều 32 liên quan đến thay đổi vị trí việc làm thì:

     1. Khi đơn vị sự nghiệp công lập có nhu cầu, viên chức có thể được chuyển sang vị trí việc làm mới nếu có đủ tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ của vị trí việc làm đó.

     2. Việc lựa chọn viên chức vào vị trí việc làm còn thiếu do người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập hoặc cơ quan có thẩm quyền quản lý đơn vị sự nghiệp công lập thực hiện theo nguyên tắc bình đẳng, công khai, minh bạch, khách quan và đúng pháp luật.

     3. Khi chuyển sang vị trí việc làm mới, việc sửa đổi, bổ sung nội dung hợp đồng làm việc hoặc có thay đổi chức danh nghề nghiệp được thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 28 và Điều 31 của Luật này.

     Như vậy, khi đơn vị sự nghiệp công lập có nhu cầu, viên chức có thể được chuyển sang vị trí việc làm mới nếu có đủ tiêu chuẩn chuyên môn nghiệp vụ. Trong trường hợp của bạn, việc bệnh viện đồng ý chuyển bạn đến làm việc tại khoa khác cũng có thể hiểu là bệnh viện cũng đang có nhu cầu.

     Tuy nhiên, bởi vì viên chức bên cạnh sự quản lí của bệnh viện còn chịu sự quản lí của cơ quan cấp trên là Sở Y tế, do đó, phòng tổ chức cán bộ Sở Y tế với chức năng chức năng tham mưu, tổng hợp, đề xuất và tổ chức thực hiện lĩnh vực công tác tổ chức  cán bộ trong phạm vi ngành y tế tỉnh có quyền thực hiện việc quản lí viên chức. Vì thế, trong trường hợp phòng tổ chức cán bộ vì lí do chính đáng nào đó mà không đồng ý việc chuyển nơi làm việc của vợ bạn là có cơ sở.

2.2. Vấn đề chuyển công tác của người không phải viên chức

Những việc làm hấp dẫn

Employer Branding/ Talent Acquisition

Hà nội Nhân sự , Quảng cáo/Khuyến mãi/PR, Tiếp thị/ Thương hiệu

Trưởng phòng Kinh Doanh

TP.HCM, Bình Dương , Đồng Nai Du lịch/Khách sạn/ Hàng không , Bán hàng (Khác), Sales Logistic

Trưởng Nhóm Quản Lý Gia Công

Hà nội, Bắc Giang, Bắc Ninh Cơ khí/ Máy móc, Sản Xuất

Import-Export Manager

Đà nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi Sản Xuất , Vận Chuyển/Giao Nhận, Xuất nhập khẩu

HR & Admin Manager

TP.HCM, Vũng Tàu, Đồng Nai Hành chánh/Thư ký , Nhân sự , Quản lý điều hành

     Trong trường hợp vợ bạn không phải viên chức mà chỉ là người lao động kí hợp đồng làm việc với bệnh viện hoặc bệnh viện nơi vợ bạn làm việc là bệnh viện tư nhân thì việc vợ bạn chuyển công tác phụ thuộc vào sự thỏa thuận của 2 bên là vợ bạn và bệnh viện.

     Theo quy định của Bộ Luật lao động “Trong quá trình thực hiện hợp đồng lao động, nếu bên nào có yêu cầu sửa đổi, bổ sung nội dung hợp đồng lao động thì phải báo cho bên kia biết trước ít nhất 3 ngày làm việc về những nội dung cần sửa đổi, bổ sung”. Như vậy trong quá trình thực hiện hợp đồng lao động, giữa 2 bên có quyền thỏa thuận thay đổi nội dung hợp đồng, bao gồm cả nơi làm việc.

     Trong trường hợp vợ bạn làm việc theo hợp đồng lao động thông thường thì việc chuyển nơi làm việc phụ thuộc vào sự thỏa thuận giữa vợ bạn và bệnh viện. Nếu vợ bạn muốn chuyển nơi làm việc và bệnh viện cũng đồng ý thì dù phòng tổ chức cán bộ Sở Y tế có đồng ý hay không thì vợ bạn cũng sẽ được chuyển công tác.

     Tham khảo thêm bài viết: Luật lao động, Luật doanh nghiệp trên Headhunter VietNam HRchannels.

Nguồn: Sưu tầm Luattoanquoc.com


HRchannels

HRchannels

HRchannels là nền tảng tuyển dụng và thu hút nhân sự cấp cao hàng đầu tại Việt Nam. Với hơn 12 năm kinh nghiệm tuyển dụng nhân sự cấp cao. Chúng tôi là công ty headhunter hàng đầu ở Việt Nam.