maro-news
Image
maro-news
Follow US:
Quick Search
Luật Lao Động

Quy định về làm thêm giờ vào ban đêm theo pháp luật hiện nay

Quy định về làm thêm giờ vào ban đêm theo pháp luật hiện nay

Câu hỏi về làm thêm giờ vào ban đêm         

     Hiện tại chúng tôi đang làm việc tại 1 công ty đi làm theo chế độ đi ca. Trước kia công ty tính tiền phụ cấp ca đêm theo công thức sau: LCB:26:8×0.3×số ngay làm đêm. Nhưng hiện tại số tiền lương do công ty trả tiền phụ cấp cho chúng tôi không đúng với công thức đó. Khi hỏi công ty tra lời do giờ tính tiền phụ cấp ca đêm được tính từ 22h đêm đến 3h sáng hôm sau, nên số tiền của chúng tôi chỉ được tính phân nữa số tiền tính theo công thức đó. Tuy nhiên chúng tôi làm đêm chính thức bắt đầu từ 19h đêm hôm trước đến 7h sáng của ngày hôm sau. Nghĩa là từ 3h sáng đến 7h sáng của ngày hôm sau là giờ tăng ca.

     Vậy cho tôi hỏi công ty tính như vậy là đúng với luật lao động không? Bởi chúng tôi được biết theo luật lao động giờ làm thêm ca đêm được tính từ 22h đêm hôm trước đến 6h sáng của ngày hôm sau. Xin giúp tôi giải đáp vấn đề đó và chỉ tôi biết rõ hơn về công thức tính phụ cấp ca đêm theo luật mới nhất hiện nay.chúng tôi đang rất sự giúp đỡ của bên luật sư. Rất mong được sự giúp đỡ và phản hồi nhanh từ phía luật sư.chúng tôi đang rất cần. Xin cảm ơn!

Câu trả lời về làm thêm giờ vào ban đêm

1. Cơ sở pháp lý về làm thêm giờ vào ban đêm

  • Bộ luật lao động 2012
  • Thông tư 23/2015/TT-BLĐTBXH hướng dẫn một số điều về tiền lương theo nghị định 05/2015/NĐ-CP

2. Nội dung tư vấn về làm thêm giờ vào ban đêm

2.1. Những quy định chung về làm thêm giờ vào ban đêm

     Theo quy định tại điều 106 Bộ luật Lao động 2012 thì “Làm thêm giờ là khoảng thời gian làm việc ngoài thời giờ làm việc bình thường được quy định trong pháp luật, thỏa ước lao động tập thể hoặc theo nội quy lao động”. Việc làm thêm giờ phải được sự đồng ý của người lao động, cũng như số giờ làm thêm không vượt quá 50% số giờ làm việc bình thường trong ngày.

    Giờ làm việc vào ban đêm được tính từ 22 giờ đến 6 giờ sáng hôm sau. Người lao động làm thêm giờ vào khoảng thời gian này được coi là làm thêm giờ vào ban đêm. Như vậy trong trường hợp của bạn, khoảng thời gian tăng ca từ 3 giờ sáng đến 6 giờ sáng được coi là khoảng thời gian làm thêm giờ vào ban đêm.

2.2. Cách tính lương làm thêm giờ vào ban đêm

     Tiền lương làm thêm giờ, làm việc vào ban đêm được quy định tại điều 97 Bộ luật Lao động. Theo đó:

     1. Người lao động làm thêm giờ được trả lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương theo công việc đang làm như sau:

Những việc làm hấp dẫn

Sales Manager (Logistics)

TP.HCM, Bình Dương , Đồng Nai Kho vận, Vận Chuyển/Giao Nhận, Sales Logistic

Trưởng Phòng Sản Xuất (Tiếng Trung)

Hà nội, Bắc Ninh, Hưng Yên Cơ khí/ Máy móc, Quản lý điều hành , Sản Xuất

Senior Structure Engineer

Hà nội, Bắc Ninh, Hưng Yên Kiến trúc/ Thiết Kế , Xây dựng

Design Expert (Civil)

Hà nội, Bắc Ninh, Hưng Yên Bất động sản, Kiến trúc/ Thiết Kế , Xây dựng

Senior Landscape Engineer

Hà nội, Bắc Ninh, Hưng Yên Kiến trúc/ Thiết Kế , Kỹ thuật ứng dụng , Xây dựng

     a) Vào ngày thường, ít nhất bằng 150%;

     b) Vào ngày nghỉ hằng tuần, ít nhất bằng 200%;

    c) Vào ngày nghỉ lễ, ngày nghỉ có hưởng lương, ít nhất bằng 300% chưa kể tiền lương ngày lễ, ngày nghỉ có hưởng lương đối với người lao động hưởng lương ngày.

     2. Người lao động làm việc vào ban đêm, thì được trả thêm ít nhất bằng 30% tiền lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương theo công việc của ngày làm việc bình thường.

     3. Người lao động làm thêm giờ vào ban đêm thì ngoài việc trả lương theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này, người lao động còn được trả thêm 20% tiền lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương theo công việc làm vào ban ngày.

      Dựa trên quy định của pháp luật, việc trả lương của bạn trong trường hợp này được thực hiện như sau:

     Thứ nhất, khoảng thời gian làm việc từ 19 giờ tối hôm trước đến 7 giờ sáng hôm sau của bạn được chia làm 2 ca khác nhau: Khoảng thời gian từ 19 giờ tối đến 3 giờ sáng là ca làm việc bình thường, khoảng thời gian từ 3 giờ sáng đến 7 giờ sáng là làm việc thêm giờ.

      Thứ hai, trong mỗi ca làm việc đó, lại chia làm 2 trường hợp nhỏ hơn:

  • Từ 19 giờ tối đến 22 giờ tối (3 tiếng) là làm việc bình thường
  • Từ 22 giờ tối đến 3 giờ sáng (5 tiếng) là làm việc bình thường vào ban đêm.
  • Từ 3 giờ sáng đến 6 giờ sáng (3 tiếng) là làm thêm giờ vào ban đêm.
  • Từ 6 giờ sáng đến 7 giờ sáng (1 tiếng) là làm thêm giờ vào ban ngày.

      Thứ ba, cách tính tiền lương từng khoảng thời gian này thực hiện như sau: Giả sử tiền lương 1 giờ làm việc là L. Tiền lương theo giờ được tính bằng lương tháng : số ngày làm việc trong tháng : số giờ làm việc trong ngày.

  • Từ 19 giờ đến 22 giờ tối: 3xL=3L
  • Từ 22 giờ đến 3 giờ sáng: 1,3L (được trả thêm 30% lương) x 5 = 6,5L
  • Từ 3 giờ sáng đến 6 giờ sáng: [1,5L(tiền lương tăng ca khi làm việc bình thường) + 0,3L(hưởng thêm 30% lương làm việc vào ban đêm)+ 0,2L(hưởng thêm 20% lương làm thêm giờ ban đêm] x 3 = 6L.
  • Từ 6 giờ sáng đến 7 giờ sáng: 1,5L

     Dựa trên cách tính lương như trên có thể thấy, công ty của bạn hiện tại đang không trả lương đúng pháp luật.

2.3. Công thức tính tiền lương làm thêm giờ vào ban đêm

     Công thức tính tiền lương được quy định tại thông tư 23/2015/TT-BLĐTBXH như sau:

Tiền lương làm thêm giờ vào ban đêm = [Tiền lương giờ thực trả ngày làm việc bình thường x 150% hoặc 200% hoặc 300% + Tiền lương giờ thực trả ngày làm việc bình thường x 30% + 20% x Tiền lương giờ vào ban ngày của ngày làm việc bình thường hoặc của ngày nghỉ hằng tuần hoặc của ngày nghỉ lễ, tết, ngày nghỉ có hưởng lương] x Số giờ làm việc vào ban đêm.

Thao khảo các bài viêt khác về luật lao động cùng Headhunter VietNam HRchannels nhé

Nguồn: Sưu tầm luattoanquoc.com


HRchannels

HRchannels

HRchannels là nền tảng tuyển dụng và thu hút nhân sự cấp cao hàng đầu tại Việt Nam. Với hơn 12 năm kinh nghiệm tuyển dụng nhân sự cấp cao. Chúng tôi là công ty headhunter hàng đầu ở Việt Nam.