maro-news
Image
maro-news
Follow US:
Quick Search
LUẬT LAO ĐỘNG

Quy định pháp luật về đóng bảo hiểm khi làm việc tại 2 công ty

Quy định pháp luật về đóng bảo hiểm khi làm việc tại 2 công ty

1. Cơ sở pháp lý về đóng bảo hiểm khi làm việc tại 2 công ty 

  • Luật Bảo hiểm xã hội 2014

  • Bộ luật Lao động 2012

  • Luật việc làm năm 2013

  • Quyết định 595/QĐ- BHXH năm 2017 quy trình thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động & bệnh nghề nghiệp; quản lý sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế

2. Nội dung tư vấn về đóng bảo hiểm khi làm việc tại 2 công ty 

2.1. Cách đóng bảo hiểm khi làm việc tại 2 công ty

     Theo khoản 4 điều 85 Luật Bảo hiểm xã hội 2014: “Người lao động quy định tại điểm a và điểm b khoản 1 Điều 2 của Luật này mà giao kết hợp đồng lao động với nhiều người sử dụng lao động thì chỉ đóng bảo hiểm xã hội theo quy định tại khoản 1 Điều này đối với hợp đồng lao động giao kết đầu tiên.”

     Như vậy, đối với bảo hiểm xã hội, công ty A sẽ có trách nhiệm đóng BHXH cho bạn.

     Bên cạnh đó, theo quy định tại điều 43 Luật Việc làm thì “Trong trường hợp người lao động giao kết và đang thực hiện nhiều hợp đồng lao động quy định tại khoản này thì người lao động và người sử dụng lao động của hợp đồng lao động giao kết đầu tiên có trách nhiệm tham gia bảo hiểm thất nghiệp”. Do đó, cũng giống như BHXH, việc tham gia bảo hiểm thất nghiệp sẽ thuộc trách nhiệm của công ty A. Công ty B cũng sẽ không phải tham gia bảo hiểm thất nghiệp cho bạn.

     Riêng đối với bảo hiểm y tế, theo quyết định 2777/QĐ-BHXH hiện nay thì bảo hiểm y tế sẽ được đóng ở công ty nơi người lao động được trả lương cao nhất. Điều này cũng đồng nghĩa với việc công ty B sẽ không tham gia bảo hiểm y tế cho bạn.

Những việc làm hấp dẫn

Employer Branding/ Talent Acquisition

Hà nội Nhân sự , Quảng cáo/Khuyến mãi/PR, Tiếp thị/ Thương hiệu

Trưởng phòng Kinh Doanh

TP.HCM, Bình Dương , Đồng Nai Du lịch/Khách sạn/ Hàng không , Bán hàng (Khác), Sales Logistic

Trưởng Nhóm Quản Lý Gia Công

Hà nội, Bắc Giang, Bắc Ninh Cơ khí/ Máy móc, Sản Xuất

Import-Export Manager

Đà nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi Sản Xuất , Vận Chuyển/Giao Nhận, Xuất nhập khẩu

HR & Admin Manager

TP.HCM, Vũng Tàu, Đồng Nai Hành chánh/Thư ký , Nhân sự , Quản lý điều hành

     Mặc dù công ty B không phải tham gia BHXH, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế cho bạn, tuy nhiên căn cứ vào điều 21 quyết định 595/QĐ-BHXH thì “Trường hợp người lao động giao kết HĐLĐ với nhiều người sử dụng lao động thì người sử dụng lao động phải đóng BHTNLĐ, BNN theo từng HĐLĐ đã giao kết nếu người lao động thuộc đối tượng phải tham gia BHXH bắt buộc“. Như vậy công ty B có trách nhiệm đóng bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp cho bạn.

     Tuy nhiên bạn cần lưu ý, mức đóng bảo hiểm hiện nay căn cứ vào tiền lương công ty B trả cho bạn, về nguyên tắc, tiền lương người sử dụng lao động trả cho người lao động không được thấp hơn mức lương tối thiểu vùng. Mức lương dưới 2 triệu công ty B trả cho bạn hiện nay thấp hơn nhiều so với lương tối thiểu vùng hiện nay, bạn cần yêu cầu công ty trả tiền lương cho bạn theo đúng quy định pháp luật để được hưởng quyền lợi thích đáng về bảo hiểm.

2.2. Quy định về người lao động làm việc tại 2 công ty

     Vấn đề giao kết hợp đồng lao động với nhiều người sử dụng lao động được quy định cụ thể tại điều 21 Bộ Luật lao động 2012: “Người lao động có thể giao kết hợp đồng lao động với nhiều người sử dụng lao động, nhưng phải bảo đảm thực hiện đầy đủ các nội dung đã giao kết.” Như vậy, pháp luật cho phép bạn cùng lúc được kí kết hợp đồng lao động và làm việc cho cả 2 công ty A và B, miễn là bạn phải đảm bảo thực hiện đầy đủ nội dung hợp đồng đã giao kết.

     Chính vì lí do đó, bạn không cần thiết phải thông báo với công ty A về việc kí hợp đồng với công ty B. Tuy nhiên, nếu như 2 công ty này kinh doanh cùng một lĩnh vực, mặt hàng, bạn cần chú ý những vấn đề liên quan đến bảo đảm bí mật kinh doanh của 2 công ty.

Xem thêm các mục tin khác tương tự trong bản tin Luật lao động với Công ty săn đầu người HRchannels.

Nguồn: Sưu tầm Luattoanquoc.com


HRchannels

HRchannels

HRchannels là nền tảng tuyển dụng và thu hút nhân sự cấp cao hàng đầu tại Việt Nam. Với hơn 12 năm kinh nghiệm tuyển dụng nhân sự cấp cao. Chúng tôi là công ty headhunter hàng đầu ở Việt Nam.