maro-news
Image
maro-news
Follow US:
Quick Search
LUẬT LAO ĐỘNG

Người lao động đóng bảo hiểm xã hội như thế nào

Người lao động đóng bảo hiểm xã hội như thế nào

Căn cứ pháp lý:

  • Luật Bảo Hiểm Xã Hội năm 2014
  • Quyết định 595/QĐ-BHXH quy trình thu bảo hiểm cấp sổ bảo hiểm thẻ bảo hiểm 2017
  • Nghị định 44/2017/NĐ-CP mức đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc vào quỹ bảo hiểm tai nạn lao động

Nội dung tư vấn về người lao động phải đóng bảo hiểm xã hội

     1. Người lao động phải đóng bảo hiểm xã hội như thế nào?

     Khoản 1 Điều 85 Luật bảo hiểm xã hội 2014 quy định

     “1. Người lao động quy định tại các điểm a, b, c, d, đ và h khoản 1 Điều 2 của Luật này, hằng tháng đóng bằng 8% mức tiền lương tháng vào quỹ hưu trí và tử tuất.

      Người lao động quy định điểm i khoản 1 Điều 2 của Luật này, hằng tháng đóng bằng 8% mức lương cơ sở vào quỹ hưu trí và tử tuất.”

     Khoản 1 Điều 14 Quyết định 595/QĐ-BHXH quy trình thu bảo hiểm cấp sổ bảo hiểm thẻ bảo hiểm 2017 quy định:

     “1. Người lao động đóng bằng 1% tiền lương tháng;”

     Khoản 1 Điều 18 Quyết định 595/QĐ-BHXH quy trình thu bảo hiểm cấp sổ bảo hiểm thẻ bảo hiểm 2017 quy định:

Những việc làm hấp dẫn

Giám Đốc Nhân Sự

TP.HCM, Bình Dương , Đồng Nai Hành chánh/Thư ký , Nhân sự , Sản Xuất

Social Compliance Manager

Đà nẵng, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế Dệt may/ Sợi/ Giầy da, Nhân sự , Sản Xuất

Legal & Compliance Manager

Hà nội, Bắc Ninh, Hưng Yên Bán hàng Đồ Gia dụng, Pháp lý, Quản lý điều hành

Phiên Dịch Tiếng Nhật Kiêm Trợ Lý Giám Đốc

Hà nội, Bắc Ninh, Thái Nguyên Hành chánh/Thư ký , Sản Xuất

Project Engineer (Mechanical Precision)

TP.HCM, Bình Dương , Đồng Nai Cơ khí/ Máy móc, Ôtô / Xe Máy

    “1. Đối tượng tại Điểm 1.1, 1.2, Khoản 1 Điều 17: mức đóng hằng tháng bằng 4,5% mức tiền lương tháng, trong đó người sử dụng lao động đóng 3%; người lao động đóng 1,5%. Tiền lương tháng đóng BHYT là tiền lương tháng đóng BHXH bắt buộc quy định tại Điều 6.”

     Theo quy định pháp luật, mức đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế của người lao động quy định như sau:

  • Mức đóng bảo hiểm xã hội = 8%
  • Mức đóng bảo hiểm thất nghiệp = 1%
  • Mức đóng bảo hiểm y tế = 1,5%

     Như thông tin, trong sổ bảo hiểm xã hội của bạn có ghi căn cứ đóng là 3.220.000 đồng. Đây là mức lương mà công ty sử dụng làm căn cứ để đóng bảo hiểm xã hội cho bạn. Bạn sẽ phải trích từ lương của bạn 10,5% để đóng bảo hiểm xã hội cho bạn. Vậy hàng tháng bạn sẽ phải đóng 338.000 đồng tiền bảo hiểm xã hội. 

Người lao động phải đóng bảo hiểm xã hội

     2. Mức đóng bảo hiểm xã hội của người sử dụng lao động

     Khoản 1 Điều 86 Luật bảo hiểm xã hội 2014 quy định:

    “1. Người sử dụng lao động hằng tháng đóng trên quỹ tiền lương đóng bảo hiểm xã hội của người lao động quy định tại các điểm a, b, c, d, đ và h khoản 1 Điều 2 của Luật này như sau:

     a) 3% vào quỹ ốm đau và thai sản;

     b) 1% vào quỹ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp;

     c) 14% vào quỹ hưu trí và tử tuất.”

     Khoản 2 Điều 14 Quyết định 595/QĐ-BHXH quy trình thu bảo hiểm cấp sổ bảo hiểm thẻ bảo hiểm 2017 quy định:

     “2. Đơn vị đóng bằng 1% quỹ tiền lương tháng của những người lao động đang tham gia BHTN.”

     Khoản 1 Điều 18 Quyết định 595/QĐ-BHXH quy trình thu bảo hiểm cấp sổ bảo hiểm thẻ bảo hiểm 2017 quy định:

    “1. Đối tượng tại Điểm 1.1, 1.2, Khoản 1 Điều 17: mức đóng hằng tháng bằng 4,5% mức tiền lương tháng, trong đó người sử dụng lao động đóng 3%; người lao động đóng 1,5%. Tiền lương tháng đóng BHYT là tiền lương tháng đóng BHXH bắt buộc quy định tại Điều 6.”

     Khoản 1 Điều 3 Nghị định 44/2017/NĐ-CP mức đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc vào quỹ bảo hiểm tai nạn lao động quy định:

     “1. Người sử dụng lao động hằng tháng đóng vào Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp theo quy định tại khoản 3 Điều 44 Luật an toàn, vệ sinh lao động với mức như sau:

     a) 0,5% trên quỹ tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội của người lao động được quy định tại các điểm a, b, c, d, đ và h khoản 1 Điều 2 Luật bảo hiểm xã hội, trừ trường hợp lao động là người giúp việc gia đình.”

     Theo quy định pháp luật, mức đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế của người sử dụng lao động quy định như sau:

  • Mức đóng bảo hiểm xã hội = 17%
  • Mức đóng bảo hiểm thất nghiệp = 1%
  • Mức đóng bảo hiểm y tế = 3%
  • Mức đóng quy x bảo hiểm tai nạn lao động = 0.5%

     Như thông tin, trong sổ bảo hiểm xã hội của bạn có ghi căn cứ đóng là 3.220.000 đồng. Do vậy, công ty sẽ trích từ lương của bạn 21,5% để đóng bảo hiểm xã hội cho bạn. Vậy hàng tháng công ty sẽ phải đóng 692.000 đồng tiền bảo hiểm xã hội. 

     Như vậy, cột ghi căn cứ đóng 3.220.000 đồng là mức lương công ty tính để đóng bảo hiểm xã hội cho bạn. Nếu bạn muốn rút bảo hiểm xã hội hoặc bảo hiểm thất nghiệp sẽ được tính dựa trên mức lương đóng bảo hiểm xã hội  này.

Tham khảo các bài viết khác trên mục Luật lao động cùng công ty săn đầu người HRchannels chúng tôi.

Nguồn: https://luattoanquoc.com/nguoi-lao-dong-dong-bao-hiem-xa-hoi-nhu-the-nao/


HRchannels

HRchannels

HRchannels là nền tảng tuyển dụng và thu hút nhân sự cấp cao hàng đầu tại Việt Nam. Với hơn 12 năm kinh nghiệm tuyển dụng nhân sự cấp cao. Chúng tôi là công ty headhunter hàng đầu ở Việt Nam.