maro-news
Image
maro-news
Follow US:
Quick Search
LUẬT LAO ĐỘNG

Mức hưởng trợ cấp thất nghiệp theo quy định hiện hành

Mức hưởng trợ cấp thất nghiệp theo quy định hiện hành

1. Căn cứ pháp lý về mức hưởng trợ cấp thất nghiệp

  • Luật việc làm năm 2013

2. Nội dung tư vấn về mức hưởng trợ cấp thất nghiệp

2.1. Mức hưởng trợ cấp thất nghiệp

     Căn cứ khoản 1 Điều 50 Luật việc làm năm 2013, mức hưởng trợ cấp thất nghiệp được quy định cụ thể như sau:

“1. Mức hưởng trợ cấp thất nghiệp hằng tháng bằng 60% mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp của 06 tháng liền kề trước khi thất nghiệp nhưng tối đa không quá 05 lần mức lương cơ sở đối với người lao động thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do Nhà nước quy định hoặc không quá 05 lần mức lương tối thiểu vùng theo quy định của Bộ luật lao động đối với người lao động đóng bảo hiểm thất nghiệp theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định tại thời điểm chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc.”

     Theo quy định trên, mức hưởng trợ cấp thất nghiệp hàng tháng bằng 60% mức bình quân tiền lương đóng bảo hiểm thất nghiệp của 06 tháng liền kề trước khi nghỉ việc. Như vậy, để xác định được mức hưởng chính xác, bạn cần căn cứ vào mức bình quân tiền lương đóng bảo hiểm thất nghiệp của 06 tháng trước khi nghỉ việc.

2.2. Thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp

     Căn cứ khoản 2 Điều 50 Luật việc làm năm 2013 quy định thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp như sau:

     “2. Thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp được tính theo số tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp, cứ đóng đủ 12 tháng đến đủ 36 tháng thì được hưởng 03 tháng trợ cấp thất nghiệp, sau đó, cứ đóng đủ thêm 12 tháng thì được hưởng thêm 01 tháng trợ cấp thất nghiệp nhưng tối đa không quá 12 tháng.”

     Như vậy, bạn đóng bảo hiểm thất nghiệp được 5 năm thì theo quy định, bạn được hưởng trợ cấp thất nghiệp 5 tháng.

     Ngoài ra, theo quy định thì thời điểm hưởng trợ cấp thất nghiệp được tính từ ngày thứ 16, kể từ ngày nộp đủ hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp theo quy định tại khoản 1 Điều 46 của Luật này.

     Bài viết tham khảo khác trên Headhunter VietNam HRchannels về mục luật lao động.

Những việc làm hấp dẫn

Sales Staff

TP.HCM, Bình Dương , Đồng Nai Bán hàng kỹ thuật, Điện/HVAC/MEP

Safety Manager

TP.HCM, Vũng Tàu, Đồng Nai Hóa chất/Sinh hóa, Môi trường/Xử lý chất thải , Sản Xuất

Nguồn: Sưu tầm Luattoanquoc.com


HRchannels

HRchannels

HRchannels là nền tảng tuyển dụng và thu hút nhân sự cấp cao hàng đầu tại Việt Nam. Với hơn 12 năm kinh nghiệm tuyển dụng nhân sự cấp cao. Chúng tôi là công ty headhunter hàng đầu ở Việt Nam.