maro-news
Image
maro-news
Follow US:
Quick Search
Mô Tả Công Việc

Mô tả công việc Trưởng Phòng Logistics

Mô tả công việc Trưởng Phòng Logistics

Yêu cầu công việc

Hoạt động Logistic

 • Quản lý việc phân phối, vận chuyển và phối hợp hàng hóa của công ty với các nhà cung cấp theo kế hoạch, tiết kiệm và hạn chế phát sinh
 • Làm việc với các nhà cung cấp và các bên liên quan trong phạm vi ủy quyền và kế hoạch của họ
 • Giám sát và đánh giá chất lượng dịch vụ của nhà cung cấp để lựa chọn nhà cung cấp phù hợp
 • Lập các hợp đồng kinh tế liên quan đến hoạt động Logistic
 • Đề xuất kế hoạch quản lý trực tiếp và nâng cao hiệu quả hoạt động Logistics

Quản lý kho và tài sản

 • Triển khai quản lý kho, vật tư, thành phẩm, tài sản và phương tiện
 • Triển khai và giám sát việc thực hiện các quy trình và công việc liên quan đến xuất nhập khẩu và bảo quản hàng hóa trong kho
 • Kiểm soát khoảng không quảng cáo

Quản lý hành chính nhân sự

 • Phối hợp tuyển dụng, đào tạo, phát triển và đánh giá đội ngũ nhân viên

Quản lý thu mua

 • Chịu trách nhiệm cung cấp tất cả các vật liệu để sản xuất và vận hành văn phòng kịp thời

Yêu cầu

 • Nam/Nữ
 • Trình độ học vấn: Đại học chuyên ngành liên quan
 • Kinh nghiệm: Tối thiểu 3 năm trong lĩnh vực Logistics tại công ty thực phẩm có quy mô lớn
 • Ngoại ngữ: Ưu tiên tiếng Anh
 • Tin học văn phòng thành thạo

HRchannels

HRchannels

HRchannels là nền tảng tuyển dụng và thu hút nhân sự cấp cao hàng đầu tại Việt Nam. Với hơn 12 năm kinh nghiệm tuyển dụng nhân sự cấp cao. Chúng tôi là công ty headhunter hàng đầu ở Việt Nam.