maro-news
Image
maro-news
Follow US:
Quick Search
MÔ TẢ CÔNG VIỆC THEO CHỨC DANH

Mô tả công việc Giám đốc QA

Mô tả công việc Giám đốc QA

#HRchannels chia sẻ bản mô tả vị trí Giám đốc QA 

A. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

1. Duy trì và phát triển hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2000.
2. Tổ chức thực hiện cải tiến liên tục hệ thống QLCL.
3. Tổ chức đánh giá chất lượng nội bộ định kỳ trong toàn công ty.
4. Triển khai các chương trình đảm bảo chất lượng theo yêu cầu của khách hàng.
5. Kiểm soát đảm bảo chất lượng công đoạn.
6. Phân tích đề xuất thực hiện những hoạt động ngăn ngừa và sửa chữa để giải quyết những vấn đề về chất lượng và sản xuất.
7. Kiểm tra theo dõi công nhân có thực hiện đúng các thao tác và vị trí đã phân công theo đúng các thủ tục, hướng dẫn và các qui trình đã ban hành.
8. Chủ trì cuộc họp chất lượng với tổ trưởng các công đoạn để cải tiến và nâng cao chất lượng sản phẩm.
9. Hỗ trợ bộ phận sản xuất trong công ty về qui trình làm việc, ISO .

B. YÊU CẦU CÔNG VIỆC

1. Trên 30 tuổi
2. Tốt nghiệp đại học
3. Đã qua đào tạo ISO 9001:2000 và có chứng chỉ chuyên gia đánh giá chất lượng nội bộ.
4. Sử dụng tiếng Anh tốt, ưu tiên biết tiếng Nhật.
5. Ít nhất 3 năm kinh nghiệm ở vị trí QA tại các công ty sản xuất có qui mô vừa và lớn.
6. Có kinh nghiệm về quản lý hệ thống đảm bảo chất lượng, có kinh nghiệm về tổng hợp , phân tích, báo cáo và sử lý các vấn đề về chất lượng.
7. Có khả năng học hỏi và mong muốn học hỏi. Kiên nhẫn và có ý chí quyết tâm đeo đuổi mục tiêu, làm việc có kỷ luật, tự giác và tinh thần trách nhiệm cao.
8. Kỹ năng giao tiếp và thuyết trình tốt.
9. Các kỹ năng giải quyết vần đề và xử lý tình huống tốt

Để biết thêm nhiều thông tin về mô tả việc làm, có thể tham khảo tại link : http://hrchannels.com/uptalent/mo-ta-cong-viec-theo-chuc-danh


HRchannels

HRchannels

HRchannels là nền tảng tuyển dụng và thu hút nhân sự cấp cao hàng đầu tại Việt Nam. Với hơn 12 năm kinh nghiệm tuyển dụng nhân sự cấp cao. Chúng tôi là công ty headhunter hàng đầu ở Việt Nam.