maro-news
Image
maro-news
Follow US:
Quick Search
LUẬT LAO ĐỘNG

Tải luật bảo hiểm xã hội sửa đổi và hướng dẫn áp dụng

Tải luật bảo hiểm xã hội sửa đổi và hướng dẫn áp dụng

 Ngày 20/11/2014, tại Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIII đã thông qua Luật bảo hiểm xã hội sửa đổi và hướng dẫn áp dụng, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2016. Quy định chi tiết việc cơ quan BHXH là cơ quan nhà nước có chức năng thực hiện chế độ, chính sách bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT), quản lý và sử dụng các quỹ BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp (BHTN); thanh tra việc đóng BHXH, BHTN, BHYT và nhiệm vụ khác theo quy định của Luật này (Điều 93).

     Luật BHXH (sửa đổi) đã khắc phục những tồn tại, hạn chế trong chính sách, pháp luật BHXH hiện hành cũng như những khó khan trong tổ chức thực hiện nhằm mục tiêu thực hiện BHXH cho mọi người lao động.

     Sau đây là một số điểm mới tiêu biểu về những quy định chung của Luật  bảo hiểm xã hội sửa đổi:

    1. Đối tượng áp dụng của luật bảo hiểm xã hội sửa đổi và hướng dẫn áp dụng

    1.1  Đối tượng áp dụng BHXH bắt buộc

    Ngoài học viên quân đội, công an, cơ yếu đang theo học được hưởng sinh hoạt phí; người quản lý doanh nghiệp, người quản lý điều hành hợp tác xã có hưởng tiền lương. Luật BHXH 2014 bổ sung một số nhóm đối tượng sau:

  • Người lao động làm việc theo mùa vụ hợp đồng lao động từ 01 đến dưới 03 tháng (Điểm b, Khoản 1, Điều 2 thực hiện từ 01/01/2018 để đảm bảo tính khả thi do trước mắt việc quản lý đối với đối tượng này là hết sức khó khăn);
  • Công dân nước ngoài làm việc tại Việt Nam có giấy phép lao động hoặc chứng chỉ hành nghề hoặc giấy phép hành nghề (Khoản 2, Điều 2 thực hiện từ 01/01/2018 theo quy định của Chính phủ);
  • Người đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng quy định tại Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài  theo hợp đồng. (Điểm g, Khoản 1, Điều 2 tham gia BHXH đối với 2 chế độ hưu trí và tử tuất).
  • Người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn (Điểm i, Khoản 1, Điều 2 tham gia BHXH đối với 2 chế độ hưu trí và tử tuất).

     1.2   Đối tượng áp dụng BHXH tự nguyện

     Bỏ quy định về giới hạn tuổi trần tham gia BHXH tự nguyện để tạo điều kiện cho những người từ đủ 45 tuổi trở lên đối với nam, 40 tuổi trở lên đối với nữ được tham gia BHXH tự nguyện.

     Cùng với việc bỏ giới hạn về trần tuổi tham gia BHXH tự nguyện, để khuyến khích người dân tham gia BHXH tự nguyện, Luật BHXH 2014 đã giảm mức sàn thu nhập thấp nhất làm căn cứ đóng BHXH từ mức lương tối thiểu chung (nay là mức lương cơ sở) xuống bằng mức chuẩn hộ nghèo của khu vực nông thôn và cao nhất bằng 20 lần mức lương cơ sở (Khoản 1, Điều 87) để phù hợp với khả năng tham gia của người dân.

     2. Về quản lý nhà nước về BHXH:

     Bổ sung thêm 3 điều (từ Điều 10 đến Điều 12) quy định trách nhiệm cụ thể của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Bộ trưởng Bộ Tài chính, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp về BHXH. Trong đó bổ sung một số nội dung quan trọng:

  • Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội có trách nhiệm trình Chính phủ quyết định biện pháp xử lý trong trường hợp cần thiết để bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng về BHXH của người lao động.
  • Ủy ban nhân dân các cấp có trách nhiệm xây dựng chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia BHXH trong kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội hàng năm trình Hội đồng nhân dân cùng cấp quyết định.

     3. Về thanh tra BHXH:  (Điều 13)

     Bổ sung quy định thanh tra tài chính thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành về quản lý tài chính BHXH để đảm bảo việc quản lý, sử dụng quỹ BHXH một cách hiệu quả, đúng quy định.

Những việc làm hấp dẫn

Giám Đốc Nhân Sự

TP.HCM, Bình Dương , Đồng Nai Hành chánh/Thư ký , Nhân sự , Sản Xuất

Social Compliance Manager

Đà nẵng, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế Dệt may/ Sợi/ Giầy da, Nhân sự , Sản Xuất

Legal & Compliance Manager

Hà nội, Bắc Ninh, Hưng Yên Bán hàng Đồ Gia dụng, Pháp lý, Quản lý điều hành

Phiên Dịch Tiếng Nhật Kiêm Trợ Lý Giám Đốc

Hà nội, Bắc Ninh, Thái Nguyên Hành chánh/Thư ký , Sản Xuất

Project Engineer (Mechanical Precision)

TP.HCM, Bình Dương , Đồng Nai Cơ khí/ Máy móc, Ôtô / Xe Máy

    Giao chức năng thanh tra chuyên ngành về đóng BHXH, BHYT, BHTN cho cơ quan BHXH

    4.  Về quyền và trách nhiệm của các tổ chức chính trị – xã hội:  (Điều 14)

    Đối với tổ chức công đoàn: bổ sung quyền khởi kiện đối với các hành vi vi phạm pháp luật về BHXH gây ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động; quyền tham gia thanh tra việc thi hành pháp luật về BHXH;

     Bổ sung quy định về quyền và trách nhiệm của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên của Mặt trận trong tuyên truyền, vận động, giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về BHXH.

     5. Về các hành vi bị nghiêm cấm:

      Về các hành vi bị nghiêm cấm:

     Căn cứ theo Điều 17 quy định chi tiết hơn về các hành vi bị nghiêm cấm trong đó bổ sung:

  • Trốn đóng BHXH bắt buộc, BH thất nghiệp.
  • Chậm đóng tiền BHXH, BH thất nghiệp.
  • Chiếm dụng tiền đóng, hưởng BHXH, BH thất nghiệp.
  • Truy cập, khai thác trái pháp luật cơ sở dữ liệu về BHXH, BH thất nghiệp

Đón đọc các bài viết khác cùng chúng tôi - công ty săn đầu người HRchannels trong mục Luật lao động nhé.

Nguồn: https://luattoanquoc.com/tai-luat-bao-hiem-xa-hoi-sua-doi-va-huong-dan-ap-dung/


HRchannels

HRchannels

HRchannels là nền tảng tuyển dụng và thu hút nhân sự cấp cao hàng đầu tại Việt Nam. Với hơn 12 năm kinh nghiệm tuyển dụng nhân sự cấp cao. Chúng tôi là công ty headhunter hàng đầu ở Việt Nam.