maro-news
Image
maro-news
Follow US:
Quick Search
LUẬT DOANH NGHIỆP

Hồ sơ thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty

Hồ sơ thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty

Căn cứ pháp lý:

 • Luật doanh nghiệp 2014
 • Nghị định 78/2015 về đăng ký doanh nghiệp

     Nội dung tư vấn:

     1. Người đại diện theo pháp luật của công ty

       Theo quy định của luật doanh nghiệp 2014, người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp là cá nhân đại diện cho doanh nghiệp thực hiện các quyền và nghĩa vụ phát sinh từ giao dịch của doanh nghiệp, đại diện cho doanh nghiệp với tư cách nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trước Trọng tài, Tòa án và các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.

     Công ty trách nhiệm hữu hạn và công ty cổ phần có thể có một hoặc nhiều người đại diện theo pháp luật. Điều lệ công ty quy định cụ thể số lượng, chức danh quản lý và quyền, nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.

     Người đại diện theo pháp luật của công ty hợp danh là thành viên hợp danh.

     Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp tư nhân là chủ của doanh nghiệp tư nhân

     Doanh nghiệp phải bảo đảm luôn có ít nhất một người đại diện theo pháp luật cư trú tại Việt Nam. Trường hợp doanh nghiệp chỉ có một người đại diện theo pháp luật thì người đó phải cư trú ở Việt Nam và phải ủy quyền bằng văn bản cho người khác thực hiện quyền và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật khi xuất cảnh khỏi Việt Nam. Trường hợp này, người đại diện theo pháp luật vẫn phải chịu trách nhiệm về việc thực hiện quyền và nghĩa vụ đã ủy quyền.

     2. Hồ sơ thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty cổ phần, công ty TNHH

     Theo quy định của nghị định số 78/2015/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp hồ sơ thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty cổ phần, công ty TNHH gồm:

 • Thông báo thay đổi người đại diện theo pháp luật;
 • Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân của người bổ sung, thay thế làm đại diện theo pháp luật của công ty;
 • Quyết định của chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên về việc thay đổi người đại diện theo pháp luật;
 • Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần về việc thay đổi người đại diện theo pháp luật trong trường hợp việc thay đổi người đại diện theo pháp luật làm thay đổi nội dung Điều lệ công ty
 • Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp của Hội đồng quản trị đối với công ty cổ phần trong trường hợp việc thay đổi người đại diện theo pháp luật không làm thay đổi nội dung của Điều lệ công ty ngoài nội dung họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của công ty  

3. Hồ sơ thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty hợp danh

Những việc làm hấp dẫn

Giám Đốc Nhân Sự

TP.HCM, Bình Dương , Đồng Nai Hành chánh/Thư ký , Nhân sự , Sản Xuất

Social Compliance Manager

Đà nẵng, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế Dệt may/ Sợi/ Giầy da, Nhân sự , Sản Xuất

Legal & Compliance Manager

Hà nội, Bắc Ninh, Hưng Yên Bán hàng Đồ Gia dụng, Pháp lý, Quản lý điều hành

Phiên Dịch Tiếng Nhật Kiêm Trợ Lý Giám Đốc

Hà nội, Bắc Ninh, Thái Nguyên Hành chánh/Thư ký , Sản Xuất

Project Engineer (Mechanical Precision)

TP.HCM, Bình Dương , Đồng Nai Cơ khí/ Máy móc, Ôtô / Xe Máy

     Theo quy định tại điều 179 Luật doanh nghiệp : Các thành viên hợp danh có quyền đại diện theo pháp luật và tổ chức điều hành hoạt động kinh doanh hằng ngày của công ty. Mọi hạn chế đối với thành viên hợp danh trong thực hiện công việc kinh doanh hàng ngày của công ty chỉ có hiệu lực đối với bên thứ ba khi người đó được biết về hạn chế đó.

     Như vậy, người đại diện theo pháp luật của công ty hợp danh là thành viên hợp danh.

     Hồ sơ thay đổi thành viên hợp danh gồm:

 • Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp, nội dung của thông báo được quy định tại điều 42 nghị định 78/2015 về đăng ký doanh nghiệp gồm có:

      Tên, mã số doanh nghiệp, mã số thuế hoặc số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (trường hợp doanh nghiệp chưa có mã số doanh nghiệp, mã số thuế).
       Họ, tên, số Giấy chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác quy định tại Điều 10 Nghị định này, địa chỉ thường trú của thành viên hợp danh mới, của thành viên bị chấm dứt tư cách thành viên hợp danh.
       Chữ ký của tất cả thành viên hợp danh hoặc thành viên hợp danh được ủy quyền, trừ thành viên bị chấm dứt tư cách thành viên hợp danh.
       Những nội dung được sửa đổi trong Điều lệ công ty.

 • Danh sách thành viên công ty hợp danh
 • Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân của thành viên hợp danh mới theo quy định:

     Đối với công dân Việt Nam: Thẻ căn cước công dân hoặc Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu Việt Nam còn hiệu lực.

     Đối với người nước ngoài: Hộ chiếu nước ngoài hoặc giấy tờ có giá trị thay thế hộ chiếu nước ngoài còn hiệu lực.

4. Hồ sơ thay đổi người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp tư nhân

        Điều 185 luật Doanh nghiệp 2014 quy định người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp tư nhân là chủ sở hữu của doanh nghiệp

        Do đó việc thay đổi người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp tư nhân xảy ra khi chủ doanh nghiệp bán, tặng, cho doanh nghiệp hoặc chủ doanh nghiệp chết hoặc mất tích, hồ sơ thay đổi chủ doanh nghiệp tư nhân được quy định tại điều 47 Nghị định 78/2015 về đăng ký doanh nghiệp, hồ sơ gồm:

 • Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp có chữ ký của người bán, người tặng cho và người mua, người được tặng cho doanh nghiệp tư nhân đối với trường hợp bán, tặng cho doanh nghiệp tư nhân; chữ ký của người được thừa kế đối với trường hợp chủ doanh nghiệp tư nhân chết, mất tích.

 • Bản sao hợp lệ một trong những giấy tờ chứng thực cá nhân của người mua, người được tặng cho doanh nghiệp tư nhân, người thừa kế.

 • Hợp đồng mua bán, hợp đồng tặng cho doanh nghiệp hoặc các giấy tờ chứng minh hoàn tất việc chuyển nhượng đối với trường hợp bán, tặng cho doanh nghiệp tư nhân; Bản sao hợp lệ văn bản xác nhận quyền thừa kế hợp pháp của người được thừa kế.

5. Thủ tục thực hiện thay đổi người đại diện theo pháp luật

     Hồ sơ thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty được nộp tại sở Kế hoạch và đầu tư, trình tự được tiến hành như sau:

 • Doanh nghiệp chuẩn bị hồ sơ thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty
 • Nộp đầy đủ hồ sơ tại phòng đăng ký kinh doanh nơi công ty đặt trụ sở chính
 • Phòng đăng ký kinh doanh thực hiện xem xét tính hợp lệ của hồ sơ  
 • Nếu hợp hồ sơ hợp lệ, phòng đăng ký kinh doanh sẽ trả lại hồ sơ gốc(nếu có ) cho doanh nghiệp và thay đổi nội dung người đại diện theo pháp luật của công ty trong thời hạn 3 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.  Trường hợp từ chối thì phải thông báo bằng văn bản cho doanh nghiệp biết. Thông báo phải nêu rõ lý do; các yêu cầu sửa đổi, bổ sung

Cảm ơn các bạn đã đón đọc, hy vọng những thông tin mà Công ty săn đầu người HRchannels cung cấp sẽ giúp bạn đọc có thêm kiến thức cần thiết. Tham khảo thêm trong mục Luật doanh nghiệp cùng chúng tôi.

Nguồn: Sưu tầm luattoanquoc.com


HRchannels

HRchannels

HRchannels là nền tảng tuyển dụng và thu hút nhân sự cấp cao hàng đầu tại Việt Nam. Với hơn 12 năm kinh nghiệm tuyển dụng nhân sự cấp cao. Chúng tôi là công ty headhunter hàng đầu ở Việt Nam.