maro-news
Image
maro-news
Follow US:
Quick Search
MARKETING - TRUYỀN THÔNG

Headhunter HRchannels Tuyển dụng việc làm lương cao

Headhunter HRchannels Tuyển dụng việc làm lương cao

Headhunter VietNam HRchannels tuyển dụng Việc làm lương cao:

 1. Sales Director | Giám Đốc Kinh Doanh (Raw Materials) - $4000++ - Hồ Chí Minh:
  http://hrchannels.com/Employer/AllDetailAjob.aspx?Postingid=81250

 2.  Franchise Director - $5000 - Hà Nội:
   http://hrchannels.com/Employer/AllDetailAjob.aspx…

 3. Operation Manager - $3000 - Hà Nội:
  http://hrchannels.com/Employer/AllDetailAjob.aspx…

 4. Key Account Manager - $2000++ - Biên Hòa:
  http://hrchannels.com/Employer/AllDetailAjob.aspx…

 5. IE Manager - $1600 - Hải Dương:
   http://hrchannels.com/Employer/AllDetailAjob.aspx…

Và hơn 1000 vị trí tuyển dụng cao cấp đang cần tuyển tại www.HRchannels.com

Liên hệ hotline 01236361080/tuyendung@hrchannels.com 


HRchannels

HRchannels

HRchannels là nền tảng tuyển dụng và thu hút nhân sự cấp cao hàng đầu tại Việt Nam. Với hơn 12 năm kinh nghiệm tuyển dụng nhân sự cấp cao. Chúng tôi là công ty headhunter hàng đầu ở Việt Nam.