maro-news
Image
maro-news
Follow US:
Quick Search
LUẬT DOANH NGHIỆP

Đăng ký thay đổi cổ đông sáng lập trong công ty cổ phần

Đăng ký thay đổi cổ đông sáng lập trong công ty cổ phần

1. Các trường hợp đăng ký thay đổi cổ đông sáng lập:

Cổ đông sáng lập là cổ đông được kê khai trong Danh sách cổ đông sáng lập và nộp cho Phòng Đăng ký kinh doanh tại thời điểm đăng ký thành lập doanh nghiệp.

Thông báo thay đổi cổ đông sáng lập thực hiện trong các trường hợp sau:

 • Cổ đông sáng lập chưa thanh toán hoặc chỉ thanh toán được một phần số cổ phần đã đăng ký mua.
 • Cổ đông sáng lập chuyển nhượng cổ phần
 • Cổ đông sáng lập là tổ chức đã bị sáp nhập, bị tách hoặc hợp nhất

Doanh nghiệp có trách nhiệm thông báo thay đổi cổ đông sáng lập công ty cổ phần với Phòng Đăng ký kinh doanh trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày có thay đổi. Trường hợp có thay đổi mà doanh nghiệp không thông báo thì sẽ bị xử phạt hành chính.

2. Trình tự đăng ký thay đổi cổ đông sáng lập:

Bước 1: Doanh nghiệp chuẩn bị hồ sơ đầy đủ theo quy định.

Bước 2: Doanh nghiệp đến nộp hồ sơ tại Phòng Đăng ký kinh doanh:

 • Nộp hồ sơ tại quầy tiếp nhận, đóng lệ phí, lấy số thứ tự và chờ gọi theo số thứ tự.
 • Chuyên viên kiểm tra hồ sơ đủ giấy tờ theo quy định, tiếp nhận hồ sơ và cấp Giấy biên nhận cho doanh nghiệp.

Bước 3: Phòng Đăng ký kinh doanh kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ và giải quyết hồ sơ của doanh nghiệp.

Bước 4: Căn cứ theo ngày hẹn trên giấy Biên nhận, doanh nghiệp đến Phòng Đăng ký kinh doanh để nhận kết quả giải quyết hồ sơ

Thẩm quyền giải quyết: Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh/ thành phố trực thuộc Trung ương nơi doanh nghiệp đăng ký trụ sở

3. Hồ sơ đăng ký thay đổi cổ đông sáng lập :

Những việc làm hấp dẫn

Sales Staff

TP.HCM, Bình Dương , Đồng Nai Bán hàng kỹ thuật, Điện/HVAC/MEP

Safety Manager

TP.HCM, Vũng Tàu, Đồng Nai Hóa chất/Sinh hóa, Môi trường/Xử lý chất thải , Sản Xuất

Trường hợp thay đổi thông tin cổ đông sáng lập do cổ đông sáng lập chưa thanh toán hoặc chỉ thanh toán được một phần số cổ phần đã đăng ký mua, công ty gửi Thông báo đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi công ty đã đăng ký. Nội dung Thông báo gồm:

 • Tên, mã số doanh nghiệp, mã số thuế. Hoặc số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (trường hợp doanh nghiệp chưa có mã số doanh nghiệp, mã số thuế);
 • Tên, địa chỉ trụ sở chính, mã số doanh nghiệp. Hoặc số quyết định thành lập đối với cổ đông sáng lập là tổ chức. Hoặc họ, tên, số Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác đối với cổ đông sáng lập là cá nhân;
 • Họ, tên, số Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu. Hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác và chữ ký của người đại diện theo pháp luật của công ty.

Trường hợp thay đổi thông tin do cổ đông sáng lập chuyển nhượng cổ phần, hồ sơ gồm có:

 • Thông báo thay đổi cổ đông sáng lập
 • Biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông
 • Quyết định thay đổi cổ đông sáng lập của Đại hội đồng cổ đông
 • Danh sách cổ đông sáng lập khi đã thay đổi;
 • Danh sách cổ đông sau khi thay đổi (lưu công ty);
 • Hợp đồng chuyển nhượng cổ phần và Biên bản thanh lý hợp đồng chuyển nhượng cổ phần.
 • Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực của cá nhân hoặc pháp nhân còn hiệu lực của cổ đông sáng lập mới;
 • Bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.
 • Văn bản chấp thuận của Sở kế hoạch và đầu tư trong trường hợp nhà đầu tư mua cổ phần

Trường hợp cổ đông sáng lập là tổ chức đã bị sáp nhập, bị tách hoặc hợp nhất vào doanh nghiệp khác, Trong hồ sơ đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp, hợp đồng sáp nhập hoặc quyết định tách công ty hoặc hợp đồng hợp nhất doanh nghiệp được sử dụng thay thế cho hợp đồng chuyển nhượng hoặc các giấy tờ chứng minh hoàn tất việc chuyển nhượng.

Trong trường hợp tặng cho, thừa kế cổ phần hợp đồng chuyển nhượng hoặc các giấy tờ chứng minh hoàn tất việc chuyển nhượng được thay bằng hợp đồng tặng cho cổ phần hoặc bản sao hợp lệ văn bản xác nhận quyền thừa kế hợp pháp.

Cảm ơn bạn đọc đã theo dõi những chia sẻ về bài viết trên mục luật doanh nghiệp của Headhunter VietNam HRchannels chúng tôi. 

Nguồn: Sưu tầm luattoanquoc.com


HRchannels

HRchannels

HRchannels là nền tảng tuyển dụng và thu hút nhân sự cấp cao hàng đầu tại Việt Nam. Với hơn 12 năm kinh nghiệm tuyển dụng nhân sự cấp cao. Chúng tôi là công ty headhunter hàng đầu ở Việt Nam.