maro-news
Image
maro-news
Follow US:
Quick Search
Luật Lao Động

Cách tính chuyển ngạch lương cho viên chức

Cách tính chuyển ngạch lương cho viên chức

Câu hỏi: tôi hiện đang là viên chức ngành y tế và đang hưởng mức lương trung cấp bậc 5 từ ngày 01/06/2018 vậy tháng 12-2018 tôi chuyển sang lương đại học thì tôi được hưởng bậc mấy lương đại học và thời gian nâng lương được tính từ thời điển nào?

Câu trả lời : Nội dung tư vấn về cách tính chuyển ngạch lương cho viên chức

1. Nguyên tắc xếp lương cho viên chức

     Theo khoản 3, Mục II Thông tư số 79/2005/TT-BNV ngày 10/8/2005 của Bộ Nội vụ, việc xếp lương đối với cán bộ, công chức, viên chức khi thay đổi công việc hoặc chuyển công tác được thực hiện theo nguyên tắc sau:

     “3- Đối với cán bộ, công chức, viên chức thuộc diện xếp lương theo ngạch công chức, viên chức hoặc chức danh chuyên môn, nghiệp vụ chuyên ngành Tòa án, Kiểm sát (sau đây gọi chung là ngạch công chức, viên chức).

     a) Làm công việc gì thì bổ nhiệm vào ngạch công chức, viên chức đó; được bổ nhiệm vào ngạch công chức, viên chức nào thì xếp lương theo ngạch công chức, viên chức đó.

     b) Việc phân loại kết quả tuyển dụng hoặc kết quả thi nâng ngạch không được dùng làm căn cứ để xếp lên bậc lương cao hơn trong ngạch được bổ nhiệm.

     c) Khi thay đổi công việc hoặc chuyển công tác không được kết hợp nâng bậc lương hoặc nâng ngạch.

    Trường hợp chuyển sang làm công việc mới không phù hợp với ngạch công chức, viên chức đang giữ thì phải chuyển ngạch.”

Những việc làm hấp dẫn

Phó Phòng Chất Lượng

Hà nội, Bắc Ninh, Hưng Yên Cơ khí/ Máy móc, Sản Xuất , QA/QC

HR & Admin Manager

TP.HCM, Bình Dương , Đồng Nai Hành chánh/Thư ký , Nhân sự , Sản Xuất

Merchandise Executive (Chinese)/跟单员(英语,中文)

Hà nội, TP.HCM, Hải Phòng Dệt may/ Sợi/ Giầy da, Người nước ngoài/Việt Kiều

General Accountant

TP.HCM, Long An, Tây Ninh Kế toán/Tài chính/Kiểm toán , Sản Xuất

Nhân Viên Phát Triển Thị Trường (Kiến Trúc Nội Thất)

Hà nội, Bắc Ninh, Vĩnh Phúc Kiến trúc/ Thiết Kế , Bán hàng (Khác)

     Như vậy, khi bạn có quyết định chuyển ngạch hoặc chuyển sang công việc mới vào tháng 12/2018, hệ số lương của bạn sẽ thay đổi khi chuyển ngạch viên chức tương ứng. Do đó tính thời gian nâng bậc lương của bạn từ thời điểm bạn có quyết định bổ nhiệm.

2. Cách tính chuyển ngạch lương cho viên chức theo quy định hiện nay

     Căn cứ vào khoản 2, Mục II Thông tư số 02/2007/TT-BNV ngày 25/5/2007 của Bộ Nội vụ quy định về cách tính chuyển ngạch lương cho viên chức như sau:

     “2. Xếp lương khi chuyển ngạch trong cùng loại công chức, viên chức:

     a. Trường hợp được bổ nhiệm vào ngạch mới trong cùng nhóm ngạch với ngạch cũ (ngạch cũ và ngạch mới có cùng hệ số bậc lương), thì xếp ngang bậc lương và % phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có) đang hưởng ở ngạch cũ (kể cả tính thời gian xét nâng bậc lương lần sau hoặc xét hưởng phụ cấp thâm niên vượt khung nếu có ở ngạch cũ) sang ngạch mới.

     b. Trường hợp được bổ nhiệm vào ngạch mới có hệ số lương cùng bậc cao hơn ngạch cũ (ví dụ từ ngạch thuộc A2.2 sang ngạch thuộc A2.1), thì thực hiện như cách xếp lương khi nâng ngạch công chức, viên chức hướng dẫn tại Khoản 1 mục II Thông tư này.

     c. Trường hợp được bổ nhiệm vào ngạch mới có hệ số lương cùng bậc thấp hơn ngạch cũ (ví dụ từ ngạch thuộc A2.1 sang ngạch thuộc A2.2), thì thực hiện như cách xếp lương hướng dẫn tại điểm a Khoản 2 này và được hưởng thêm hệ số chênh lệch bảo lưu cho bằng hệ số lương (kể cả phụ cấp thâm nhiên vượt khung, nếu có) đang hưởng ở ngạch cũ. Hệ số chênh lệch bảo lưu này được thực hiện như hướng dẫn tại điểm c Khoản 1 mục II Thông tư này.”

     Theo đó, khi bạn có quyết định bổ nhiệm sang ngạch mới vào tháng 12/2018, bậc lương của bạn sẽ được xếp ngang với mức lương trung cấp bậc 5.

Thao khảo thêm các bài viết về luật lao động 

 


HRchannels

HRchannels

HRchannels là nền tảng tuyển dụng và thu hút nhân sự cấp cao hàng đầu tại Việt Nam. Với hơn 12 năm kinh nghiệm tuyển dụng nhân sự cấp cao. Chúng tôi là công ty headhunter hàng đầu ở Việt Nam.