maro-news
Image
maro-news
Follow US:
Quick Search
LUẬT DOANH NGHIỆP

Các trường hợp giải thể Doanh nghiệp

Các trường hợp giải thể Doanh nghiệp

1. Giải thể doanh nghiệp tự nguyện:

     Giải thể doanh nghiệp là quyền của nhà đầu tư đối với việc rút lui khỏi thị trường kinh doanh, một trong các nhóm quyền của quyền tự do kinh doanh.

Kết thúc thời hạn hoạt động đã ghi trong điều lệ công ty mà không có quyết định gia hạn.

     Theo quyết định của chủ doanh nghiệp đối với doanh nghiệp tư nhân, của tất cả thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh, của Hội đồng thành viên, chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn, của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần.

2. Giải thể doanh nghiệp bắt buộc:

     Giải thể doanh nghiệp bắt buộc do yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước về doanh nghiệp do doanh nghiệp không đáp ứng được các điều kiện luật định.

     Công ty không còn đủ số lượng thành viên tối thiểu theo quy định của Luật này trong thời hạn 06 tháng liên tục mà không làm thủ tục chuyển đổi loại hình doanh nghiệp.

     Bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

3. Điều kiện về giải thể doanh nghiệp:

Những việc làm hấp dẫn

HR Assistant Manager

Hà nội, Bắc Ninh, Hưng Yên Hành chánh/Thư ký , Nhân sự , Sản Xuất

Trưởng Phòng Chất Lượng

Hà nội, Bắc Ninh, Hà Nam Cơ khí/ Máy móc, Sản Xuất , QA/QC

Nhân Viên Kinh Doanh

Hà nội, Hải Phòng, Hải Dương Bán hàng kỹ thuật, Dịch vụ khách hàng , Bán hàng (Khác)

Giám Đốc Kinh Doanh

Hà nội, Bắc Ninh, Hưng Yên Dịch vụ khách hàng , Quảng cáo/Khuyến mãi/PR, Bán hàng (Khác)

Nhân Viên Kinh Doanh

Hà nội, Hà Nam, Hưng Yên Bán hàng kỹ thuật, Dịch vụ khách hàng , Bán hàng (Khác)

     Doanh nghiệp chỉ được giải thể khi bảo đảm thanh toán hết các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác và doanh nghiệp không trong quá trình giải quyết tranh chấp tại Tòa án hoặc cơ quan trọng tài. Người quản lý có liên quan và doanh nghiệp quy định tại điểm d khoản 1 Điều 201 Luật doanh nghiệp 2014 cùng liên đới chịu trách nhiệm về các khoản nợ của doanh nghiệp.

Bài viết khác về luật doanh nghiệp được chúng tôi cập nhật trên Headhunter VietNam HRchanels.

Nguồn: Sưu tầm Luattoanquoc.com

 


HRchannels

HRchannels

HRchannels là nền tảng tuyển dụng và thu hút nhân sự cấp cao hàng đầu tại Việt Nam. Với hơn 12 năm kinh nghiệm tuyển dụng nhân sự cấp cao. Chúng tôi là công ty headhunter hàng đầu ở Việt Nam.