maro-news
Image
maro-news
Follow US:
Quick Search
LUẬT DOANH NGHIỆP

Các trường hợp giải thể Doanh nghiệp

Các trường hợp giải thể Doanh nghiệp

1. Giải thể doanh nghiệp tự nguyện:

     Giải thể doanh nghiệp là quyền của nhà đầu tư đối với việc rút lui khỏi thị trường kinh doanh, một trong các nhóm quyền của quyền tự do kinh doanh.

Kết thúc thời hạn hoạt động đã ghi trong điều lệ công ty mà không có quyết định gia hạn.

     Theo quyết định của chủ doanh nghiệp đối với doanh nghiệp tư nhân, của tất cả thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh, của Hội đồng thành viên, chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn, của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần.

2. Giải thể doanh nghiệp bắt buộc:

     Giải thể doanh nghiệp bắt buộc do yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước về doanh nghiệp do doanh nghiệp không đáp ứng được các điều kiện luật định.

     Công ty không còn đủ số lượng thành viên tối thiểu theo quy định của Luật này trong thời hạn 06 tháng liên tục mà không làm thủ tục chuyển đổi loại hình doanh nghiệp.

     Bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

3. Điều kiện về giải thể doanh nghiệp:

Những việc làm hấp dẫn

Sales Staff

TP.HCM, Bình Dương , Đồng Nai Bán hàng kỹ thuật, Điện/HVAC/MEP

Safety Manager

TP.HCM, Vũng Tàu, Đồng Nai Hóa chất/Sinh hóa, Môi trường/Xử lý chất thải , Sản Xuất

     Doanh nghiệp chỉ được giải thể khi bảo đảm thanh toán hết các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác và doanh nghiệp không trong quá trình giải quyết tranh chấp tại Tòa án hoặc cơ quan trọng tài. Người quản lý có liên quan và doanh nghiệp quy định tại điểm d khoản 1 Điều 201 Luật doanh nghiệp 2014 cùng liên đới chịu trách nhiệm về các khoản nợ của doanh nghiệp.

Bài viết khác về luật doanh nghiệp được chúng tôi cập nhật trên Headhunter VietNam HRchanels.

Nguồn: Sưu tầm Luattoanquoc.com

 


HRchannels

HRchannels

HRchannels là nền tảng tuyển dụng và thu hút nhân sự cấp cao hàng đầu tại Việt Nam. Với hơn 12 năm kinh nghiệm tuyển dụng nhân sự cấp cao. Chúng tôi là công ty headhunter hàng đầu ở Việt Nam.