maro-news
Image
maro-news
Follow US:
Quick Search
Thị Trường Lao Động

5 tiêu chí xây dựng định mức lao động

5 tiêu chí xây dựng định mức lao động

Mức lao động phải là mức trung bình tiên tiến, bảo đảm số đông người lao động thực hiện được, mà không phải kéo dài thời gian làm việc tiêu chuẩn theo quy định của pháp luật.

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 121/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 49/2013/NĐ-CP ngày 14-5-2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ Luật Lao động về tiền lương.

Nghị định bổ sung Điều 8 Chương III về nguyên tắc xây dựng định mức lao động cụ thể như sau: Doanh nghiệp (DN) xây dựng định mức lao động làm cơ sở để trả lương cho người lao động (NLĐ) hưởng lương theo sản phẩm, đảm bảo các nguyên tắc:

1. Định mức lao động được thực hiện cho từng bước công việc, từng công đoạn và toàn bộ quá trình sản xuất sản phẩm, dịch vụ trên cơ sở tổ chức lao động khoa học, tổ chức sản xuất hợp lý.

2. Mức lao động được xây dựng trên cơ sở cấp bậc của công việc hoặc chức danh, phù hợp với cấp bậc, trình độ đào tạo của NLĐ, quy trình công nghệ, tiêu chuẩn kỹ thuật của máy móc thiết bị và bảo đảm các tiêu chuẩn lao động.

dich-vu-headhunterMức lao động phải là mức trung bình tiên tiến, bảo đảm số đông người lao động thực hiện được, mà không phải kéo dài thời gian làm việc tiêu chuẩn theo quy định của pháp luật.

3. Mức lao động phải là mức trung bình tiên tiến, bảo đảm số đông NLĐ thực hiện được, mà không phải kéo dài thời gian làm việc tiêu chuẩn của DN theo quy định của pháp luật.

4. Mức lao động mới phải được áp dụng thử trước khi ban hành chính thức. DN phải thông báo cho NLĐ biết ít nhất 15 ngày trước khi áp dụng thử. Thời gian áp dụng thử tùy theo tính chất công việc, nhưng tối đa không quá 3 tháng và phải đánh giá việc thực hiện mức.

Những việc làm hấp dẫn

Sales Executive (Lubricant)

Hà nội, Bắc Ninh, Vĩnh Phúc Bán hàng kỹ thuật, Bán hàng (Khác), Bán hàng Hóa chất

QE Engineer

Hải Phòng, Hải Dương, Quảng Ninh QA/QC

Sales & Customer Service Specialist (Logistics)

Hà nội, Bắc Ninh, Vĩnh Phúc Sales Logistic

Kỹ Sư Hệ Thống ISO

Hà nội, Bắc Ninh, Vĩnh Phúc Sản Xuất , Viễn Thông / Điện tử, QA/QC

Marketing Manager (Branding/Cosmetics)

TP.HCM, Bình Dương , Đồng Nai Quảng cáo/Khuyến mãi/PR, Tiếp thị/ Thương hiệu

Trường hợp trong thời gian làm việc tiêu chuẩn, mức thực tế thực hiện tính theo sản lượng thấp hơn 5% hoặc cao hơn 10% so với mức được giao, hoặc mức thực tế thực hiện tính theo thời gian cao hơn 5% hoặc thấp hơn 10% so với mức được giao, thì DN phải điều chỉnh lại mức lao động.

dich-vu-headhunterĐịnh mức lao động được thực hiện cho từng bước công việc, từng công đoạn và toàn bộ quá trình sản xuất sản phẩm, dịch vụ

5. Mức lao động phải được định kỳ rà soát, đánh giá để sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh cho phù hợp. Khi xây dựng hoặc sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh mức lao động, DN phải tham khảo ý kiến của tổ chức đại diện tập thể NLĐ tại DN và công bố công khai tại nơi làm việc của NLĐ trước khi thực hiện; đồng thời gửi cơ quan quản lý nhà nước về lao động cấp huyện nơi đặt cơ sở sản xuất của DN.


HRchannels

HRchannels

HRchannels là nền tảng tuyển dụng và thu hút nhân sự cấp cao hàng đầu tại Việt Nam. Với hơn 12 năm kinh nghiệm tuyển dụng nhân sự cấp cao. Chúng tôi là công ty headhunter hàng đầu ở Việt Nam.