Headhunter HRchannels Group tuyển dụng mới nhất

Production Manager - 生产主管 (Open for Chinese Expat)

Job Detail

 • Offerd Salary (USD) Login to view salary
 • Career Level Manager
 • Experience 5-7 Years
 • Gender Male
 • Sector Soc Trang, Tra Vinh, Vinh Long
 • Industry Mechanical/ Equipment, Textiles/Garments/Footwear, Production

Job Description

我们的客户是一家外商投资制造公司,现招聘生产经理($3000, ID12752)
 • 负责工厂的所有工作,包括裁剪、缝纫、熨烫、包装和分发产品。
 • 制定详细的生产计划
 • 对工厂的产量和质量负责
 • 安排并召开生产前会议,提出重要的技术决策。
 • 对员工维护重要的政策和程序并评估他们的绩效
 • 完成上级交办的其他任务

Requirement

 • 男性;年龄:35-50岁
 • 机械或工程大学学位
 • 至少5-7年在制造业类似职位的工作经验。
 • 中文流利
 • 检查和处理出现的问题
 • 按照公司规定做定期工作报告

Related Jobs

14 năm trong lĩnh vực Headhunting cho các công ty FDI: Trung Quốc, Hồng Kong, Nhật Bản, Hàn Quốc, Mỹ, Anh,...Headhunter VietNam