Headhunter VietNam HRchannels

Trưởng Phòng Nhân Sự (Logistics, $750, LA7503)

 • Share:

Job Detail

 • Offerd Salary (USD) $750
 • Career Level Nhân viên
 • Experience N/A Years
 • Gender Male/Female
 • Sector Phú Thọ
 • Industry Hành chánh/Thư ký , Nhân sự , Bán hàng Tiêu dùng nhanh

Job Description

Khách hàng của chúng tôi là một công ty chuyển phát nhanh có quy mô lớn, hiện đang tuyển Trưởng Phòng Nhân Sự tại Phú Thọ:
 • Quản lý toàn bộ hoạt động của bộ phận nhân sự công ty.
 • Thực hiện kế hoạch tuyển dụng, đào tạo, phát triển nguồn nhân lực theo chính sách công ty
 • Xây dựng các chính sách, quy định và quản lý các hoạt động liên quan đến nhân sự
 • Tham mưu cho ban giám đốc về  quy chế lương thưởng, phúc lợi và các biện pháp khuyến khích người lao động làm việc.
 • Kết hợp với các bộ phận, phòng ban xây dựng và đảm bảo thực hiện hệ thống đánh giá hiệu quả làm việc 
 • Hoàn thiện và thực thi hệ thống lương, thưởng, phúc lợi.
 • Xây dựng hệ thống các qui chế, qui trình, qui định cho Công ty và giám sát việc chấp hành các nội qui đó. 

Requirement

 • Tốt nghiệp Đại học trở lên các ngành Kinh tế, Quản trị Kinh doanh, Luật, Quản trị nguồn nhân lực, 
 • Có 2 năm  kinh nghiệm làm vị trí trưởng phòng Nhân sự 
 • Am hiểu và thường xuyên cập nhật luật doanh nghiệp, Luật lao động và các bộ luật liên quan
 • Cẩn thận, trung thực, nhiệt tình & linh hoạt;
 • Có khả năng lãnh đạo nhân viên, tổ chức, kiểm soát công việc hiệu quả

Required skills

Related Jobs