HRchannels - Headhunter Vietnam

TRƯỞNG PHÒNG HÀNH CHÍNH NHÂN SỰ ($1500)

  • Share:

Job Detail

  • Offerd Salary (USD) $1500
  • Career Level Nhân viên
  • Experience N/A Years
  • Gender Male/Female
  • Sector Hà nội
  • Industry Hành chánh/Thư ký , Nhân sự , Bán hàng Tiêu dùng nhanh

Job Description

Nhiệm vụ trọng tâm
- Căn cứ vào chiến lược phát triển của Công ty, xây dựng chiến lược nhân sự tương ứng phù hợp đảm bảo nguồn nhân lực đáp ứng chiến lược của Công ty.
- Lên kế hoạch nhân sự/ hành chính và ngân sách cho hoạt động phòng Hành chính nhân sự (bao gồm toàn bộ ngân sách lương, tuyển dụng, đào tạo, hành chính,…)
- Thường xuyên rà soát và cải tiến các quy định, chính sách nhân sự nhằm thống nhất trong công tác quản lý nguôn nhân lực và đảm bảo tính linh hoạt cho từng thời kỳ phát triển.
- Tham mưu cho Ban Lãnh đạo trong hoạt động liên quan đến con người.
1. Công tác tuyển dụng:
- Lập kế hoạch tuyển dụng hàng năm căn cứ trên chiến lược phát triển của công ty.
- Chỉ đạo việc thực hiện tuyển dụng nhằm đáp ứng kịp thời nhu cầu của các phòng ban
- Tham gia phỏng vấn tuyển chọn các vị trí ứng viên theo quy trình tuyển dụng.
2. Công tác đào tạo, huấn luyện:
- Xây dựng kế hoạch đào tạo hằng năm.
- Xem xét đề xuất các khoá đào tạo phù hợp theo mục tiêu phát triển năng lực nhân sự hàng năm. Định hướng nhân sự chủ chốt và xây dựng lộ trình đào tạo nhân sự kế thừa.
- Giám sát việc triển khai các khoá đào tạo và tham gia đánh giá chất lượng các khóa đào tạo hàng năm, đánh giá nhà cung cấp dịch vụ đào tạo.
3. Công tác lương và các chế độ:
- Xây dựng và giám sát việc thực hiện quy chế trả lương, thưởng và giải quyết chính sách chế độ cho người lao động.
- Giám sát việc thực hiện chế độ theo đúng Luật cho người lao động (BHYT, BHXH, BHTN…) và chịu trách nhiệm trước Ban Lãnh đạo về việc thực hiện chính sách chế độ cho CBCNV tại công ty.
4. Xây dựng và chỉ đạo việc xây dựng các văn bản phục vụ cho quản lý và thực hiện công việc:
- Xây dựng Bản phân tích công việc, Mô tả công việc, Tiêu chí đánh giá theo KPI.
- Xây dựng hệ thống các quy trình, quy đinh, hướng dẫn công việc.
5. Quan hệ lao động:
- Là đầu mối tiếp nhận thông tin từ Người lao động, có trách nhiệm trả lời các thắc mắc khiếu nại của NLĐ cho thỏa đáng, nhằm giúp NLĐ an tâm làm việc và tạo ra môi trường làm việc công bằng, văn minh.
- Tham mưu cho ban lãnh đạo giải quyết các vấn đề về khiếu nại, tranh chấp, kỷ luật.
- Xây dựng quy định khen thưởng, kỉ luật và giám sát việc thực hiện khen thưởng, kỉ luật.
6. Công tác quản trị hành chính:
- Chịu trách nhiệm về hoạt động đảm bảo An ninh tại công ty, giám sát việc thực hiện quy định ra vào cổng.
- Quản lý và chỉ đạo hoạt động văn thư, lưu trữ, thông tin nội bộ, quản lý TSCĐ, công cụ dụng cụ, phương tiện và cơ sở hạ tầng Công ty.
- Là đầu mối triển khai các sự kiện hội họp, tham quan, nghỉ mát, team building… của công ty
- Xây dựng định mức chi phí Hành chính và kiểm soát chi phí Hành chính đảm bảo sử dụng hợp lý và tiết kiệm
7. Góp phần xây dựng văn hóa doanh nghiệp và thực hiện văn hóa doanh nghiệp.

Requirement

- Tốt nghiệp đại học, ưu tiên chuyên ngành Luật

- Có kinh nghiệm tối thiểu 3 năm ở vị trí quản lý lĩnh vực hành chính nhân sự

- Am hiểu sâu sắc các vấn đề quản trị nguồn nhân lực và Luật pháp, có kinh nghiệm ứng dụng Luật vào thực tế.

- Có khả năng xây dựng được chính sách, viết tài liệu tốt;

- Kỹ năng giải quyết vấn đề tốt,

- Có khả năng quản lý tốt, có kỹ năng đào tạo hướng dẫn nhân viên;

- Giao tiếp tốt, dễ tạo thiện cảm. Có khả năng truyền cảm hứng.

- Động viên nhân viên và xây dựng được bộ phận đoàn kết, nhiệt huyết cùng tiến tới hoàn thành mục tiêu chung;

- Khả năng thích ứng cao, có thể làm việc kiên nhẫn và tác phong chuyên nghiệp trong môi trường áp lực.

** Quyền lợi khi được tiếp nhận vào Công ty:

- Thời gian thử việc: 1-2 tháng

- Thu nhập: 15 - 30 triệu/ tháng (theo hiệu quả công việc)

- Chế độ phúc lợi: theo quy định;

Required skills

Related Jobs