Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN Tuyển dụng mới nhất

Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN

Add a review
  • Share:

Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN Components Overview

  • Company Size > 0-10
  • Posted Jobs 13
  • Viewed 3955
  • Founded Since
  • Sectors Giáo dục/Đào tạo/Thư viện ,

Company Description

Trường Đại học Kinh tế thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) được thành lập theo Quyết định số 290/QĐ-TTg ngày 06/3/2007 của Thủ tướng Chính phủ, với sứ mệnh cung cấp cho xã hội nguồn nhân lực chất lượng cao theo định hướng chuyên gia, lãnh đạo trong các lĩnh vực kinh tế, quản lý và quản trị kinh doanh, đáp ứng nhu cầu phát triển chất lượng, hiệu quả và bền vững của Việt Nam. Mục tiêu của Trường là trở thành đại học theo định hướng nghiên cứu được xếp hạng ngang tầm với các đại học tiên tiến trong khu vực Châu Á, trong đó có một số ngành và chuyên ngành được kiểm định bởi các tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục đại học có uy tín trên thế giới.

Office Photos

Active Jobs From Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN