Trung tâm Ứng dụng Công nghệ thông tin Xúc tiến thương mại - Bộ Công Thương Tuyển dụng mới nhất

Trung tâm Ứng dụng Công nghệ thông tin Xúc tiến thương mại - Bộ Công Thương

Add a review
  • Share:

Trung tâm Ứng dụng Công nghệ thông tin Xúc tiến thương mại - Bộ Công Thương Components Overview

  • Company Size > 10-50
  • Posted Jobs 1
  • Viewed 194
  • Founded Since 2013
  • Sectors Thương Mại Điện Tử,

Company Description

Nhằm đổi mới phương thức và nâng cao hơn nữa hiệu quả hoạt động xúc tiến thương mại, ngày 20 tháng 8 năm 2013, Bộ trưởng Bộ Công Thương đã ban hành Quyết định số 5889/QĐ-BCT về việc thành lập Trung tâm ứng dụng công nghệ thông tin xúc tiến thương mại (INTEC) trực thuộc Cục Xúc tiến thương mại để thực hiện nhiệm vụ ứng dụng công nghệ thông tin hỗ trợ các hoạt động xúc tiến thương mại.

Office Photos

Active Jobs From Trung tâm Ứng dụng Công nghệ thông tin Xúc tiến thương mại - Bộ Công Thương