Trung tâm tiếng Anh Thaki English Tuyển dụng mới nhất

Trung tâm tiếng Anh Thaki English

 • Số nhà 24, khu 1, thị trấn Phố Mới, Quế Võ, Bắc Ninh View on Map
Add a review
 • Share:

Trung tâm tiếng Anh Thaki English Components Overview

 • Company Size > 0-10
 • Posted Jobs 0
 • Viewed 0
 • Founded Since
 • Sectors Biên phiên dịch , Dịch vụ khách hàng , Giáo dục/Đào tạo/Thư viện ,

Company Description

 • Giảng dạy Tiếng Anh và chăm sóc học sinh theo giáo trình của trung tâm.

 • Lên kế hoạch bài dạy theo tuần, rõ ràng từng buổi, tuân thủ theo đúng chương trình, tiến trình giảng dạy và đảm bảo chất lượng giảng dạy của Trung tâm.

 • Đánh giá kiểm tra việc học tập trên lớp của học viên.

 • Chuẩn bị các giáo cụ giảng dạy trước giờ vào lớp.

 • Tham gia chuẩn bị và điều hành các chương trình ngoại khóa.

Office Photos

Active Jobs From Trung tâm tiếng Anh Thaki English