Trung tâm Nghiên cứu Phát triển Y tế Cộng đồng Tuyển dụng mới nhất

Trung tâm Nghiên cứu Phát triển Y tế Cộng đồng

  • Lô 18H2 khu đô thị mới Yên Hòa, Phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội View on Map
  • ccrd.org.vn
Add a review
  • Share:

Trung tâm Nghiên cứu Phát triển Y tế Cộng đồng Components Overview

  • Company Size > 10-50
  • Posted Jobs 0
  • Viewed 0
  • Founded Since 2002
  • Sectors Phi chính phủ/Phi lợi nhuận ,

Company Description

Được thành lập năm 2002, Trung tâm Nghiên cứu Phát triển Y tế Cộng đồng (CCRD) là một tổ chức phi chính phủ và phi lợi nhuận hoạt động trong lĩnh vực nghiên cứu và truyền thông về sức khỏe cộng đồng và phát triển xã hội.

Office Photos

Active Jobs From Trung tâm Nghiên cứu Phát triển Y tế Cộng đồng