Trung tâm huấn luyện và chuyển giao Công nghệ và Quản lý Tuyển dụng mới nhất

Trung tâm huấn luyện và chuyển giao Công nghệ và Quản lý

Add a review
  • Share:

Trung tâm huấn luyện và chuyển giao Công nghệ và Quản lý Components Overview

  • Company Size >
  • Posted Jobs 0
  • Viewed 0
  • Founded Since
  • Sectors

Company Description

Dao tao, chuyen giao cong nghe, tuyen nhan su cung cap cho cac Doanh nghiep co von dau tu nuoc ngoai trong toan quoc.

Office Photos

Active Jobs From Trung tâm huấn luyện và chuyển giao Công nghệ và Quản lý