Trung Tâm Hành Động Vì Động Vật Hoang Dã WildAct Tuyển dụng mới nhất

Trung Tâm Hành Động Vì Động Vật Hoang Dã WildAct

Add a review
  • Share:

Trung Tâm Hành Động Vì Động Vật Hoang Dã WildAct Components Overview

  • Company Size >
  • Posted Jobs 0
  • Viewed 0
  • Founded Since
  • Sectors

Company Description

Chúng tôi là một tổ chức phi lợi nhuận bảo tồn địa phương có trụ sở tại Việt Nam, được thành lập vào năm 2015. Mục tiêu của chúng tôi là

  • Bảo tồn các loài và hệ sinh thái bị đe dọa dựa trên cơ sở khoa học;

  • Cung cấp chương trình giáo dục bảo tồn và xây dựng năng lực địa phương cho giới trẻ Việt Nam ở cả nông thôn và thành phố trên cả nước;

  • Thay đổi tư duy của người Việt Nam thông qua các bằng chứng khoa học và kế sinh nhai của người dân địa phương;

  • Hợp tác với các tổ chức bảo tồn và các bên liên quan khác để giải quyết các vấn đề bảo tồn tại Việt Nam cũng như trên thế giới.

Office Photos

Active Jobs From Trung Tâm Hành Động Vì Động Vật Hoang Dã WildAct