Trung tâm Giống vật nuôi Gia Lai Tuyển dụng mới nhất

Trung tâm Giống vật nuôi Gia Lai

Add a review
  • Share:

Trung tâm Giống vật nuôi Gia Lai Components Overview

  • Company Size >
  • Posted Jobs 0
  • Viewed 0
  • Founded Since
  • Sectors Bất động sản,

Company Description

 Trung tâm Giống vật nuôi Gia Lai là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Nông nghiệp và PTNT Gia Lai

Office Photos

Active Jobs From Trung tâm Giống vật nuôi Gia Lai