Trung tâm Bảo vệ quyền tác giả âm nhạc Việt Nam Tuyển dụng mới nhất

Trung tâm Bảo vệ quyền tác giả âm nhạc Việt Nam

Add a review
  • Share:

Trung tâm Bảo vệ quyền tác giả âm nhạc Việt Nam Components Overview

  • Company Size >
  • Posted Jobs 0
  • Viewed 0
  • Founded Since
  • Sectors Nông nghiệp/Lâm nghiệp ,

Company Description

Là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận, Trung tâm Bảo vệ quyền tác giả âm nhạc Việt Nam được thành lập nhằm mục đích bảo vệ quyền lợi hợp pháp của các cá nhân, nhạc sĩ, tác giả, chủ sở hữu tác phẩm âm nhạc tại Việt Nam

Office Photos

Active Jobs From Trung tâm Bảo vệ quyền tác giả âm nhạc Việt Nam