HRchannels Group - Headhunter Vietnam tuyển dụng mới nhất

Quản lý Tổng Vụ (Tiếng Nhật, Sản xuất)

Job Detail

 • Offerd Salary (USD) Login to view salary
 • Career Level Non Manager
 • Experience 3-5 Years
 • Gender Male/Female
 • Sector Binh Dinh, Khanh Hoa, Phu Yen
 • Industry Interpreter/Translator, Administrative/Clerical

Job Description

Khách hàng của chúng tôi là một công ty có vốn đầu tư nước ngoài, đang tìm kiếm Quản lý Tổng Vụ (Tiếng Nhật, Sản xuất, $1500, ID15905):
 • Phiên dịch tại hiện trường và phiên dịch cho bộ phận.
 • Phiên dịch nội dung các cuộc họp và văn bản theo đúng yêu cầu.
 • Báo cáo các vấn đề liên quan đến quản lý
 • Hỗ trợ phiên dịch cho các phòng ban/bộ phận khác.
 • Phụ trách các công việc khác liên quan đến phòng Tổng vụ để phát triển phòng ban.
 • Các công việc khác theo chỉ đạo của cấp trên.
   

 

Requirement

 • Nam/Nữ.
 • Độ tuổi: Từ 30 đến 42 tuổi.
 • Tốt nghiệp Cao Đẳng trở lên.
 • Từ 3 năm kinh nghiệm tổng vụ cho nhà máy sản xuất quy mô từ 100 người trở lên.
 • Tiếng Nhật từ N3 trở lên, đặc biệt giao tiếp tốt.

Related Jobs

Recruitment Service of Headhunter HRchannels Group
With more than 15 years of combined recruitment experience and a massive referral network, we are uniquely positioned to quickly locate highly qualified C-level and senior management candidates carry out your vision.
The recruitment service of HRchannels is a consultative process that will help employers with:
·       Identifying talented Highly qualified C-level and senior management candidates with appropriate skills for the role involved.
·        Management of the recruitment process for roles including middle to senior management positions
·        We will only submit relevant and appropriate applications saving you valuable time
·        Save time, money and resources with us -Unrivalled fee only upon successful placement
·        Advertising job opportunities on our website www.HRchannels.com
When you’re ready to find the right staff, let our experience work for you.