Tổng Công Ty Dầu Việt Nam (PV Oil) Tuyển dụng mới nhất

Tổng Công Ty Dầu Việt Nam (PV Oil)

Add a review
  • Share:

Tổng Công Ty Dầu Việt Nam (PV Oil) Components Overview

  • Company Size >
  • Posted Jobs 0
  • Viewed 0
  • Founded Since
  • Sectors Dầu khí/Khoáng sản ,

Company Description

Tổng công ty Dầu Việt Nam (PV Oil) là đơn vị thành viên của Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam với nhiệm vụ phát triển hoàn chỉnh khâu hạ nguồn của ngành Dầu khí. Hệ thống PV Oil trãi đều trên khắp cả trong và ngoài nước, với 3.300 lao động, gồm các đơn vị trực thuộc, 03 Văn phòng đại diện tại nước ngoài, 30 công ty con và 15 Công ty liên kết nhằm thực hiện mục tiêu phát triển PV Oil trong các lĩnh vực:
- Xuất nhập khẩu Dầu thô.
- Kinh doanh dầu thô và sản phẩm dầu trên thị trường trong nước và quốc tế.
- Xuất nhập khẩu, chế biến, kinh doanh sản phẩm dầu.
- Sản xuất, chế biến các sản phẩm dầu, dầu mỡ nhờn, nhiên liệu sinh học.
- Phát triển hệ thống cơ sở vật chất kỹ thuật phục vụ chế biến, tồn trữ, phân phối, kinh doanh sản phẩm dầu.
- Kinh doanh, xuất nhập khẩu vật tư, thiết bị kỹ thuật cho hoạt động dầu khí.

Office Photos

Active Jobs From Tổng Công Ty Dầu Việt Nam (PV Oil)