Tổng Công Ty CP Bảo Hiểm Bưu Điện Tuyển dụng mới nhất

Tổng Công Ty CP Bảo Hiểm Bưu Điện

Add a review
  • Share:

Tổng Công Ty CP Bảo Hiểm Bưu Điện Components Overview

  • Company Size >
  • Posted Jobs 0
  • Viewed 0
  • Founded Since
  • Sectors Mới tốt nghiệp/Thực tập ,

Company Description

Tổng công ty Cổ phần bảo hiểm Bưu điện (PTI) - Doanh nghiệp thuộc Top 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam, thuộc Top 5 doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ. Năm 2013, PTI vinh dự là doanh nghiệp bảo hiểm duy nhất đạt Top 100 Sao vàng đất Việt. Hiện nay, để đáp ứng yêu cầu phát triển, PTI đang có nhu cầu tuyển dụng các vị trí như sau:

Office Photos

Active Jobs From Tổng Công Ty CP Bảo Hiểm Bưu Điện