TNHH Nanpao Advanced Matterials Việt Nam Tuyển dụng mới nhất

TNHH Nanpao Advanced Matterials Việt Nam

  • Khu công nghiệp Phúc Sơn, xã Ninh Phúc, tp Ninh Bình View on Map
Add a review
  • Share:

TNHH Nanpao Advanced Matterials Việt Nam Components Overview

  • Company Size >
  • Posted Jobs 0
  • Viewed 0
  • Founded Since
  • Sectors CNTT-Phần cứng/Mạng ,

Company Description

 Công ty 100% vốn đầu tư từ Đài Loan

Office Photos

Active Jobs From TNHH Nanpao Advanced Matterials Việt Nam