TNHH Armajaro Việt Nam Tuyển dụng mới nhất

TNHH Armajaro Việt Nam

Add a review
  • Share:

TNHH Armajaro Việt Nam Components Overview

  • Company Size >
  • Posted Jobs 0
  • Viewed 0
  • Founded Since
  • Sectors Đồ gỗ/Nội thất ,

Company Description

Amajado thiết lập nhiều Chi Nhánh vệ tinh ở hầu hết các trọng điểm cà phê tại các tỉnh Tây Nguyên.

Armajaro được người bán hàng đánh giá là ngườ i mua lớn hiện nay và đều đặn các tháng trong năm, sự hiện diện của Công ty thật sự đã góp phần quan trọng vào việc tạo sự luân chuyển ổn định cà phê Việ t Nam đến với thị trường Thế giới.

Office Photos

Active Jobs From TNHH Armajaro Việt Nam