Times Plus Fitness & Yoga Tuyển dụng mới nhất

Times Plus Fitness & Yoga

Add a review
  • Share:

Times Plus Fitness & Yoga Components Overview

  • Company Size >
  • Posted Jobs 0
  • Viewed 0
  • Founded Since
  • Sectors Dệt may/ Sợi/ Giầy da,

Company Description


Times Plus Fitness & Yoga - chuỗi Câu lạc bộ trực thuộc Công ty Cổ phần Phát triển dịch vụ Thời đại VNS. 

Chuỗi câu lạc bộ mà công ty đang sở hữu gồm:

• Times Fitness & Yoga - Tòa nhà Discovery, 302 Cầu Giấy, Hà Nội

• Times Plus Fitness & Yoga - Tòa nhà Sunshine, 09 Vũ Phạm Hàm, Hà Nội

• Times Plus Fitness & Yoga - Tòa nhà Mandarin2, 493 Trương Định, Hà Nội

Office Photos

Active Jobs From Times Plus Fitness & Yoga