TIC Travel Tuyển dụng mới nhất

TIC Travel

Add a review
  • Share:

TIC Travel Components Overview

  • Company Size > 10-50
  • Posted Jobs 1
  • Viewed 185
  • Founded Since
  • Sectors Du lịch/Khách sạn/ Hàng không ,

Company Description

- Chăm sóc khách hàng hiện tại. Phối hợp với hệ thống CTV tư vấn về dịch vụ theo yêu cầu của khách hàng.
 - Tìm kiếm các thông tin, phát triển hệ thống khách hàng mới.
- Giới thiệu sản phẩm, hướng dẫn, tư vấn cho Khách hàng về các thông tin sản phẩm.
- Thương lượng, đàm phán với đối tác để ký kết các đơn hàng.
 - Quản lý và thu hồi công nợ đúng hạn.
- Lập báo cáo tình hình thị trường, báo cáo kế hoạch hoạt động theo ngày, tuần, tháng.
 - Xây dựng và phát triển hình ảnh lữ hành TIC trên thị trường nội địa.
- Quản lý danh sách khách hàng, theo dõi công nợ khách hàng & đưa ra các cảnh báo.
 

Office Photos

Active Jobs From TIC Travel