Công ty cổ phần MISA tuyển dụng mới nhất

Thực tập sinh tuyển dụng

Job Detail

  • Offerd Salary (USD) Login to view salary
  • Career Level Entry Level
  • Experience N/A Years
  • Gender Male/Female
  • Sector Hanoi
  • Industry

Job Description

- Hỗ trợ công tác tuyển tuyển dụng các vị trí tại Văn phòng Tổng công ty. Các vị trí tuyển dụng đa dạng lĩnh vực: (marketing, PR, HR, kế toán...)

- Liên hệ, sắp xếp lịch phỏng vấn, thông báo kết quả tuyển dụng

- Tham gia tổ chức các chương trình nhằm xây dựng thương hiệu tuyển dụng: MISA TOUR, Ngày hội việc làm,...

- Hỗ trợ điều phối hoạt động ngành dọc về tuyển dụng


 

Requirement

 Là sinh viên năm ba, năm cuối, hoặc vừa mới ra trường chuyên ngành Nhân sự, Quản trị nguồn nhân lực

- Máu lửa, chăm chỉ, nhiệt tình, ham học hỏi

- Định hướng lâu dài mong muốn gắn bó với tuyển dụng, nhân sự

- Có laptop cá nhân

Keywords

Related Jobs


MISA is one of the largest software companies in Vietnam. The company was founded in 1994. MISA provides a diverse range of software solutions (mainly SaaS products) for B2B customers ranging from accounting, CRM, Human resource management, project management, POS. The company is widely known for its popular accounting software (MISA SME, MISA AMIS Accounting), MISA's accounting software captures 70% of accounting software market in Vietnam.