Tập đoàn Chubb Life Việt Nam Tuyển dụng mới nhất

Tập đoàn Chubb Life Việt Nam

Add a review
  • Share:

Tập đoàn Chubb Life Việt Nam Components Overview

  • Company Size >
  • Posted Jobs 0
  • Viewed 0
  • Founded Since
  • Sectors Mới tốt nghiệp/Thực tập ,

Company Description

 Chubb là tập đoàn Tài chính bảo hiểm tài sản và trách nhiệm lớn nhất thế giới được niêm yết trên thị trường chứng khoán. Hoạt động tại 54 quốc gia, Chubb cung cấp dịch vụ tài chính, bảo hiểm tài sản doanh nghiệp và cá nhân, tai nạn cá nhân và bảo hiểm hỗ trợ chi phí y tế, tái bảo hiểm và bảo hiểm nhân thọ cho các đối tượng khách hàng đa dạng. Chubb nổi bật với những sản phẩm đa dạng và dịch vụ toàn diện của mình, năng lực phân phối rộng rãi, sức mạnh tài chính vượt trội, sự xuất sắc trong lĩnh vực bảo hiểm, tài chính, chuyên môn xử lý bồi thường ưu việt và hoạt động với chuyên môn địa phương hóa trên khắp toàn cầu. Công ty mẹ Chubb Limited được niêm yết trên Sàn giao dịch Chứng khoán New York (NYSE: CB) và là một thành tố của Chỉ số S&P 500. Chubb duy trì các văn phòng điều hành tại Zurich, New York, London và các địa điểm khác, tuyển dụng khoảng 31.000 nhân viên trên toàn thế giới.

Office Photos

Active Jobs From Tập đoàn Chubb Life Việt Nam