TẬP ĐOÀN AMACCAO Tuyển dụng mới nhất

TẬP ĐOÀN AMACCAO

Add a review
  • Share:

TẬP ĐOÀN AMACCAO Components Overview

  • Company Size > 100
  • Posted Jobs 2
  • Viewed 371
  • Founded Since 1995
  • Sectors Xây dựng,

Company Description

Năm 1995, thời điểm đất nước ta bắt đầu bước vào thời kỳ đổi mới, chính thức gia nhập ASEAN (Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á), AMACCAO cũng được hình thành với tên gọi đầu tiên là Công ty cổ phần phát triển đầu tư xây dựng Việt Nam.

Office Photos

Active Jobs From TẬP ĐOÀN AMACCAO